Fortsatt positiv utveckling i svensk ekonomi

Av på 12 september, 2021
Arkivbild

Sveriges ekonomi fortsatte att växa andra kvartalet i år. Det var framförallt ökade investeringar som drog upp BNP. Efter den historiskt stora nedgången andra kvartalet förra året har BNP ökat varje kvartal sedan dess. I juli fortsatte den positiva trenden när BNP-indikatorn steg för tredje månaden i följd. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

Hushållens konsumtion ökade i juli och bidrog till uppgången i BNP-indikatorn. ”En upptrappad vaccinationstakt under våren har fått hushållen att öka sin konsumtion och bidragit till fler hotell- och restaurangbesök” säger Maria Schoultz, nationalekonom på SCB.

I tidskriften sammanfattas läget i ekonomin utifrån den ekonomiska statistiken. Månadens nummer innehåller även två fördjupningsartiklar samt en internationell utblick. Innehållet i dessa artiklar beskrivs i korthet nedan.

Återhämtning på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden som helhet är i en återhämtningsfas, visar den nya datakällan arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Vissa branscher är dock fortfarande kraftigt påverkade av pandemins effekter. Det gäller framförallt hotell- och restaurangbranschen som har en bra bit kvar till nivån före krisen.

Antal anställda i ett urval av branscher. Index 2019=100

Källa: Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI)

Stora geografiska skillnader i utvecklingen på arbetsmarknaden

Under pandemin har utvecklingen på arbetsmarknaden skiljt sig markant åt mellan olika kommuner. Relativt sett har mindre städer tappat mer än större städer och storstäder.

Återhämtningen i Europa tog ny fart

Andra kvartalet 2021 steg BNP på bred front i Europa. Det är dock fortfarande en bit kvar till nivån innan pandemin i de största EU-länderna. Det som tynger är framförallt en blygsam återhämtning av hushållens konsumtion.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: SCB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in