Fortsatt smittspridning i Folkhälsomyndighetens nya scenarier för covid-19

By on 21 oktober, 2021
Arkivbild

Nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern. För att den ska hållas på lägsta möjliga nivå är det viktigt att fler i befolkningen vaccinerar sig, och att alla som känner sig sjuka stannar hemma.

De scenarier som nu presenteras utgör Folkhälsomyndighetens sjätte delrapport till regeringen. Scenarierna sträcker sig från den 20 oktober år 2021 till den 20 januari 2022 och ska inte ses om någon prognos, utan illustrerar möjliga förlopp som kan användas som underlag för planering.

Alla de tre framtagna scenarierna pekar på en fortsatt smittspridning under hösten och vintern, men i olika omfattning. Orsakerna till att smittspridningen förväntas fortsätta är bland annat den höga smittsamheten hos deltavarianten, att covid-19 sprids lättare under den kallare årstiden och att det fortfarande finns grupper av ovaccinerade personer i befolkningen. Till och med den 19 oktober hade nästan 85 procent av befolkningen i Sverige över 16 år vaccinerats med minst en dos, och närmare 80 procent med två doser.

– Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en fortsatt smittspridning. Var och ens agerande är avgörande för hur stor ökningen blir, och hur väl vi lyckas hålla sjukligheten nere. Viktigast nu är att så många som möjligt vaccinerar sig, att alla som känner sig sjuka stannar hemma och att ovaccinerade personer följer de särskilda rekommendationer som gäller för dem, säger statsepidemiolog och avdelningschef Anders Tegnell.

Fortsatt hög beredskap

Folkhälsomyndigheten bedömer det som mest troligt att utvecklingen kommer att likna den i scenario 0 eller scenario 1. Det innebär att smittspridningen fortsätter på en relativt låg nivå och möjligtvis ökar, men i begränsad omfattning och troligen med lokala variationer. Dessa scenarier förutsätter att vaccinationsgraden i befolkningen fortsätter att stiga och att alla följer rekommendationerna om att stanna hemma vid sjukdom. Ovaccinerade bör iaktta fortsatt försiktighet och följa de rekommendationer som gäller för dem, bland annat att hålla avstånd till andra och vara särskilt försiktiga vid kontakter med dem i riskgrupp och personer som är äldre än 70 år.

Genom den omfattande testningen och smittspårningen i landet är beredskapen för att upptäcka, övervaka och hantera en eventuell ökning av smittspridningen regionalt fortsatt hög.

– Skulle smittspridningen öka dramatiskt och belastningen på hälso- och sjukvården stiga kraftigt, är vi självklart beredda att vidta åtgärder som att återinföra den nationella rekommendationen om hemarbete och att hålla avstånd. Det finns ju också möjlighet att införa vaccinationsbevis. Men det mest sannolika är att vi får lokala variationer i smittspridningen som kan kräva riktade insatser. Vilka åtgärder som blir aktuella beror på var och i vilken grupp smittspridningen sker, säger Anders Tegnell.

Fakta om scenarierna

De nya scenarierna har tagit hänsyn till flera olika faktorer. Bland annat deltavariantens ökade smittsamhet jämfört med tidigare virusvarianter, och att vaccinet skyddar något sämre mot denna variant. Den parameter som varierar i de tre olika scenarierna är kontaktintensiteten från den 29 september då restriktionerna lättades. Den representerar inte bara antalet kontakter mellan människor utan även typen av kontakter, till exempel om de sker inomhus eller utomhus. Andra faktorer som kan påverka smittspridningen är exempelvis vädret.

Scenario 0

Utgår från en liten ökning av kontaktintensiteten, vilket leder till en fortsatt smittspridning.

Scenario 1

Utgår från en måttlig ökning av kontaktintensiteten. Detta leder till en viss ökad smittspridning, enligt beräkningarna ungefär 2 500 rapporterade fall om dagen under december och januari. Fler personer kommer att behöva sjukhusvård, men på betydligt lägre nivåer än under samma period för ett år sedan.

Scenario 2

Utgår från en stor ökning av kontaktintensiteten. Detta leder till en betydande ökning av smittspridningen, med knappt 5 000 rapporterade fall om dagen under december och januari enligt beräkningarna. Detta scenario bedöms som mindre troligt.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login