Fortsatt stark optimism bland Sveriges skogsägare

By on 29 november, 2018

Sex av tio skogsägare skulle köpa mer skog om de hade en miljon att investera och drygt hälften har inga lån på sin skogsfastighet, dessutom ökar massaveds- och timmerpriserna i hela landet. Svenska skogsägare har alltså många anledningar att se ljust på framtiden. Det visar Skogsbarometern från LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna.

Målsättningen med ett fossilfritt Sverige och den alltjämt växande e-handel är postivt för skogsägarna och bidrar till att de vill fortsätta investera i skog. Den starka skogskonjunkturen påverkas också av en fortsatt svag krona och stigande priser. Detta har i sin tur bidragit till att exportvärdet på skogsindustrins produkter har ökat, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna.

Högre virkespriser bidrar till en ökad vilja att avverka
Andelen skogsägare som tror på stigande priser på bioenergiråvara har gått stadigt uppåt de senaste tre åren och mer än hälften tror att priserna fortsätter uppåt. Man ser även positivt på utvecklingen av priset på både timmer och massaved vilket fått effekten att avverkningsviljan ökar. I år uppgav 43 procent att de planerar att avverka, de två senaste åren var det 36 procent. Priset på skog fortsätter att stiga och 64 procent av skogsägare tror att de fortsätter att öka. Detta är en trend som pågått sedan 2013 då fyra av tio gav samma svar.

Skogen ses som en långsiktig investering
Främsta anledningen till att äga skog är att man ser den som en god långsiktig investering och sex av tio skogsägare skulle investeramer i skog om de hade en miljon kronor. De mjuka värdena, som känslan av att äga skog, har minskat något i betydelse men fortfarande uppger drygt tre av tio detta som mest betydelsefullt. Bland skogsägare under 40 år och de med mindre fastigheter är detta dock viktigast.

– Att sex av tio skogsägare ser ljust på sin lönsamhet och att man ser skogen som en investering är positivt för branschen. Det betyder att det finns ett professionellt förhållningssätt till att äga skog som är betydelsefullt även för att kunna använda den på ett hållbar sätt till friluftsliv, jakt och rekreation. Som skogsägare gäller det att ha en aktiv långsiktig planering för att på så sätt öka värdet på skogen och få en bra avkastning, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog & Lantbruk LRF Konsult.

Viktigaste insikterna från Skogsbarometern 2018

  • Sveriges skogsägare är optimistiska och ser skogen som en långsiktig investering.
  • Tack vare stigande priser och ökad efterfrågan är skogskonjunkturen god.

Tips till Sveriges skogsägare:

  • Gör en skogsbruksplan och håll den uppdaterad.
  • Ta hjälp av både ekonomiska experter och experter på skog. Det tar tid att reparera misstag i skogen.
  • Håll koll på virkesmarknaden och avverka i tid.
  • Ha kul! Skog är en fantastisk tillgång och ju mer du kan om skogsbruk, marknaden och utvecklingen, desto roligare blir det att vara skogsägare.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login