Fortsatt stort intresse för studier vid Örebro universitet till hösten

By on 20 april, 2022
Foto: Jonas Classon

När ansökan till höstens utbildningar stängde i natt hade nästan 40 000 personer ansökt till en kurs eller ett program vid Örebro universitet i höst, intresset är särskilt stort för utbildningar inom vården.

– Under coronapandemin var det rekordmånga som valde att söka till universitet och högskolor. Nu när arbetsmarknaden återhämtar sig och världen öppnar upp igen ser vi att intresset för högskoleutbildningar är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin. Det stämmer väl överens med den nationella trenden, säger Cecilia Andersson Mårdh, utbildningskoordinator vid Örebro universitet.

Läkarprogrammet, Juristprogrammet och Kriminologiprogrammet är de tre mest sökta utbildningarna vid Örebro universitet. Under pandemin ökade söktrycket till flera vårdutbildningar, som till exempel Sjuksköterskeprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet.

– Här ser vi att söktrycket fortsätter att öka, vilket är positivt med tanke på den stora efterfrågan som finns i arbetslivet. Även exempelvis Biomedicinska analytikerprogrammet och Arbetsterapeutprogrammet har många sökande.

Fler söker till lärarutbildningarna

Ett annat yrke med goda framtidsutsikter är läraryrket. Vid Örebro universitet utbildas såväl förskollärare som grundskollärare och ämneslärare i gymnasieskolan. Den som redan har läst matematik, kemi, biologi eller naturkunskap kan även söka till Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Det är en distansutbildning på tre terminer som leder fram till en lärarexamen.

Det finns även flera vidareutbildningar och kurser för den som redan är lärare.

– Det utbildas alldeles för få lärare för att möta den stora efterfrågan som finns idag – och som bedöms bli ännu större i framtiden. Vi ser att fler söker till våra lärarutbildningar, men önskar så klart att det skulle vara ännu fler, säger Cecilia Andersson Mårdh.

Nya flexibla lärmiljöer på campus

Nyligen avslutades projektet Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet, en strategisk satsning som syftat till att utveckla de lärarutbildningar som finns vid lärosätet och som engagerat hundratals studenter, forskare och lärare i olika delprojekt under fem års tid. Ett av målen har varit att skapa en utmanande lärarutbildning i stimulerande lärmiljöer som lockar motiverade studenter – något som också satt spår i den fysiska miljön på campus.

– Det känns särskilt roligt att kunna visa upp så många flexibla och moderna lärmiljöer nu när våra studenter återvänt till campus efter pandemin. Det är något som så klart gynnar våra studenter, säger Cecilia Andersson Mårdh.

Ett exempel är Learning Lab, en 300 kvadratmeter stor testmiljö i Långhuset, där studenter och lärare tillsammans kan designa sin lärmiljö och prova nya pedagogiska arbetssätt med hjälp av rummets teknik och utformning. Learning Lab är ett samarbete mellan Örebro universitet och Akademiska Hus och kommer att invigas senare i veckan.

Nya utbildningar i höst

Till hösten startar två nya program vid Örebro universitet. Det ena är ett nordiskt masterprogram i kemi med inriktning mot arktisk miljöforensik, som riktar sig till  den som vill bli expert på hur klimatförändringarna i Arktis påverkar miljögifters spridning och i förlängningen vår miljö och hälsa.

Det andra är Masterprogrammet i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap – en utbildning för framtidens ledare inom till exempel offentlig sektor.

…………………………..

Här är de mest sökta utbildningarna vid Örebro universitet

De tio mest sökta programmen:

 • Läkarprogrammet
 • Juristprogrammet
 • Kriminologiprogrammet
 • Socionomprogrammet
 • Psykologprogrammet
 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Civilekonomprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Personalvetarprogrammet
 • Systemvetenskapliga programmet

De tio mest sökta kurserna:

 • Ledarskap för organisation och arbetsliv
 • Måltidskunskap och värdskap, Dryckeskunskap 1
 • Mäns våld mot kvinnor
 • Kriminologi 1
 • Kommunikation och professionella samtal i arbetet
 • Psykologi grundkurs
 • Tekniskt basår
 • Organisation, arbetsmiljö och hälsa
 • Naturvetenskapligt basår
 • Sociologi, grundkurs

(Källa: UHR. Alla siffror är preliminära)

…………………………..

Nästan 40 000  personer har ansökt till en kurs eller ett program vid Örebro universitet till hösten, av dem är ungefär 14 500 förstahandssökande.

75 procent av de sökande kommer från andra län än Örebro.

Örebro universitet hamnar på en sjunde plats bland samtliga universitet och högskolor.

Antagningsbesked med svarskrav skickas ut den 12 juli.

Du kan fortfarande söka en del av våra program och kurser som startar höstterminen 2022 på Antagning.se.

Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text: Anna Lorentzon
Foto: Jonas Classon

You must be logged in to post a comment Login