Fortsatt topplacering för Sverige i korruptionsindex

Av på 25 januari, 2022

För fjärde året i rad får Sverige 85 poäng och placerar sig på en fjärdeplats i Transparency Internationals årliga korruptionsperceptionsindex. Medan Sverige stannat i poäng och tappar en placering, förbättrar både Finland och Norge sin placering och poäng.

– Sverige har en låg grad av korruption jämfört med många andra länder i världen. Men det betyder inte att vi är förskonade från korruption. I Sverige möter vi ofta korruptionsrisker kopplat till situationer som rör jäv och intressekonflikter. Enbart misstanke om att beslut fattats på osakliga grunder eller att korruption förekommit är skadligt för såväl företags rykte som det förtroende vi har för det allmänna, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare Institutet Mot Mutor.

Hon fortsätter:

– Samtidigt som våra nordiska grannländer klättrar i placering, står Sverige kvar och stampar på samma poäng. Detta är en tydlig indikation på att vi behöver ta ett större krafttag för att komma till rätta med våra korruptionsutmaningar.

Viktigt att inte bidra till korruption utomlands

Indexet mäter upplevd korruption inom offentlig sektor i 180 länder. Länderna betygssätts med en poäng upp till 100, där en högre poäng visar på en lägre nivå av korruption. I årets index hamnar två tredjedelar av världens länder under 50 poäng och det globala medelvärdet är 43 poäng.

– Sverige må vara ett lågkorrupt land internationellt sett, men vi kan inte blunda för de korruptionsrisker som finns när svenska företag verkar på en global marknad. För att inte exportera korruption till andra länder måste företag analysera riskerna och vidta förebyggande åtgärder, säger Hayaat Ibrahim.

Hon fortsätter:

– Allt fler företag och organisationer har fått upp ögonen för hur korruption inte bara bidrar till ohållbara affärer, utan även hur det hänger ihop med hela hållbarhetsagendan. Om vi ska kunna uppnå målen i Agenda 2030 måste vi först få bukt med den globala korruptionen. Därför behöver det förebyggande arbetet mot korruption stärkas ytterligare.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Institutet Mot Mutor

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in