Fortsatt tufft rekryteringsläge i socialtjänsten

Av på 6 oktober, 2018
Veronica Magnusson, förbundsordförande

Rekryteringsläget i landets socialtjänster är fortfarande tufft, det visar Visions Socialchefsrapport 2018. Över hälften av socialcheferna uppger att det generellt är svårt att rekrytera personal till socialtjänstens verksamheter. Det är fler jämfört med 2017.

Socialsekreterare är en av de yrkesgrupper där det kommer att råda stor brist inom de kommande fem åren, enligt Arbetsförmedlingens prognos.

Det bekräftas nu av Visions Socialchefsrapport. Sämst är förutsättningarna för att rekrytera socialsekreterare och biståndshandläggare, framför allt inom den sociala barn- och ungdomsvården. Jämfört med de två senaste åren ser situationen dock något bättre ut eller ligger kvar på samma nivå som ifjol.

Det lilla trendbrott och ljusning vi kunde se i fjolårets rapport var dessvärre skört. Förutsättningarna för att rekrytera ny personal till socialtjänsten är fortfarande mycket tuffa. Vi hade hoppats på en betydligt bättre situation i årets undersökning, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

En annan av de yrkesgrupper som är svårast att rekrytera är chefer till myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Samtidigt ser allt färre av socialcheferna ett behov av inhyrd personal framöver. Behovet kan ses som ytterligare en indikation på läget och möjligheterna att rekrytera och behålla personal. Tre av fyra socialchefer anger att verksamheterna har hyrt in konsulter under det senaste året för att klara personalförsörjningen. Det är dock en minskning jämfört med 2017 då motsvarande andel var 85 procent.

34 procent bedömer att behovet av inhyrd personal redan har upphört medan ännu fler, 41 procent, menar att behovet kommer att upphöra inom de närmaste månaderna

För att skapa stabila personalgrupper i socialtjänsten och ett mänskligt arbetsliv för alla som jobbar där krävs goda villkor och ett aktivt personalarbete. Här måste kommunernas HR-funktioner vara delaktiga, socialtjänsterna kan inte lämnas ensamma att ta ansvar för kompetensförsörjningen, säger Veronica Magnusson.

Vision organiserar 30 000 medlemmar och 450 olika titlar inom socialt arbete. Vi gör årligen en enkät bland landets socialchefer för att följa upp förutsättningar för socialtjänsterna samt villkoren för socialcheferna.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in