Fortsatt uppgång för svenska konkurser

Av på 6 november, 2018

Under oktober registrerades 555 aktiebolag i konkurs. Därmed ökar konkurserna i Sverige för femte månaden i rad. Oktober uppvisar en ökning på åtta procent jämfört med samma period förra året. Två län drabbades extra hårt denna månad – Östergötland med en uppgång på 178 procent och Västerbotten där konkurserna ökade hela 214 procent.

Ökningen av konkurser fortsätter för femte månaden i rad, visar nya siffror från Creditsafe. Totalt har 5 156 aktiebolag försatts i konkurs mellan januari till oktober detta år, vilket kan jämföras med 4 680 samma period förra året. På årsbasis ökar konkurserna med tio procent.

– Utvecklingen är bekymmersam och tyder på att vi går mot sämre tider. Vi har en period med många konkurser, samtidigt som nyföretagandet i landet minskar. Uppgången i oktober är dock inte lika kraftig som de senaste månaderna, då vi haft en genomsnittsökning på 30 procent, säger Henrik Jacobsson, VD på Creditsafe.

Västerbotten står för den största konkursökningen under oktober – en ökning på hela 214 procent. Från sju till 22 konkurser denna månad. Östergötland är tätt efter med en nästan lika kraftig ökning på 178 procent. 

Största konkursen under oktober är ett av landets största utbildningsföretag – Miroi ABCoaching-företaget har haft samarbeten med flera kommuner och Arbetsförmedlingen, men drabbades av ekonomiskt bakslag när Arbetsförmedlingen sa upp avtalet. Miroi är även den största konkursade arbetsgivaren denna månad, med 238 anställda och en omsättning på 160 miljoner kronor. Fler stora konkurser under oktober är Invuo eProducts Sweden AB med 115 miljoner i omsättning (förvärvades senare av Seamless Distribution Systems AB) och Bräuner Sverige AB med 112 miljoner i omsättning.

Totalt drabbades 1 635 anställda av konkurserna under oktober. En ökning med 46 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Den genomsnittliga omsättningen på de konkursade bolagen under oktober var 4,8 miljoner, också det en ökning på 38 procent.


Antal aktiebolagskonkurser uppdelat per län

  Oktober
2018
Oktober
2017
Årsbasis
2018
Årsbasis
2017
Årsbasis
skillnad %
Blekinge 8 6 52 55 -5%
Dalarna 23 15 137 122 12%
Gotland 0
3 11 27 -59%
Gävleborg 15 24 123 135 -9%
Halland 17 11 120 104 15%
Jämtland 4 7 45 54 -17%
Jönköping 14 12 110 116 -5%
Kalmar 7 12 85 74 15%
Kronoberg 9 6 64 65 -2%
Norrbotten 16 11 105 106 -1%
Skåne 66  81 699  687 2%
Stockholm 189 180 1 736 1 589 9%
Södermanland 10 11 130 110 18%
Uppsala 22 13 193 151 28%
Värmland 11 10 115
92 25%
Västerbotten 22 7 99 92 8%
Västernorrland 8 7 98 91 8%
Västmanland 15 15 103 117 -12%
Västra Götaland 60 64 701 608 15%
Örebro 12 7 157 113 39%
Östergötland 25 9 155 144 8%
Ej definerat 2 7 118 28
Totalt 555 518 5 156   4 680 10%

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in