Förtydligande gällande besök på Örebro kommuns vård- och omsorgsboenden

Av på 24 juli, 2020

Det är fortfarande besöksförbud på Örebro kommuns vård- och omsorgsboenden men sedan 20 juli finns ett undantag för anhöriga och vänner med konstaterade antikroppar mot covid-19. Besöket ska planeras tillsammans med aktuellt boende. Som ett ytterligare led i arbetet med att hålla våra boenden fortsatt smittfria inför vi nu krav på att besökarna ska kunna visa upp provsvaret på att hen har antikroppar mot covid-19.

– Vi har full förståelse för att många längtat efter att kunna besöka sina nära och kära och har sett fram mot lättnader i besöksförbudet, men vi måste samtidigt se till att träffarna sker på ett ansvarsfullt och säkert sätt utifrån smittosynpunkt. Vårt primära fokus är oförändrat – att hålla våra boenden fria från smitta i så stor utsträckning som möjligt, samtidigt som vi ska skapa en god vardag för de äldre. Och där ser vi att uppvisande av provsvaret på immunitet via antikroppar mot covid-19 är nödvändigt för att undvika missförstånd och oro, såväl hos boende, deras anhöriga som våra medarbetare, berättar Annika Roman som är förvaltningschef för Vård- och omsorg i Örebro kommun. 

Fortsatt uthållighet i rutiner och beteenden
Örebro kommun har löpande kontakt med Smittskydd på region Örebro län, likaså ett nära samarbete med länets övriga kommuner, runt hur besöken på boenden kan utformas på bästa sätt. Samtliga Örebro kommuns äldreboenden är sedan två veckor tillbaka smittofria, ett resultat av uthållighet och fungerande rutiner.

– Vi ser att vårens och sommarens insatser har gett resultat och det är givetvis glädjande, men nu gäller det att vi alla orkar hålla i rutiner och beteenden och på så sätt fortsätter att värna de äldre som vid en eventuell ökad smittspridning kan drabbas hårt, säger Annika Roman. 

Detta gäller inför besök på vård- och omsorgsboende:

  • Den som vill besöka en anhörig eller vän på ett boende ska kunna visa upp sitt provsvar på positivt antikroppstest för covid-19. Provsvaret får vara max sex månader gammalt. Testet ska uppfylla
  • Folkhälsomyndighetens krav, vilket innebär att resultat från så kallade självtester inte är giltiga.
  • Alla besök ska bokas i förväg med aktuellt boende.
  • Antalet besökare som kan komma samtidigt kan variera, detta stäms av med personalen på det aktuella boende. Alla i sällskapet måste kunna visa upp provsvar på antikroppar.
  • Vid besöket möter personalen upp vid entrén till boendet. Där kommer besökaren att få information om vad som gäller på boendet, till exempel var det finns handsprit. Handsprit ska användas eftersom besökare kan ha tagit i saker där det kan finnas spår av smitta.
  • Besöken kommer i första hand att ske utomhus, men vid dåligt väder kan man träffas inomhus. Detta görs upp tillsammans med personalen på boendet. Likaså vilka avstånd som är lämpliga.
  • Det går bra att ta med t ex fika, presenter eller blommor.
  • Fortsatt kan undantag från besöksförbudet genomföras genom planerade besök som bokas och genomförs vid plexiglasskärm

– Vi kan konstatera att läget runt covid-19 och myndigheternas rekommendationer ibland förändras ofta och med kort varsel, vilket såklart påverkar vår verksamhet och hur vi kan utforma eventuella besök på våra boenden. Ytterligare lättnader i besöksförbudet står på allas önskelista, men det får ske först när vi känner oss trygga i att besöken inte utsätter de boende för ökad smittorisk, avslutar Annika Roman.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro Kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in