Förväntad nedgång för privata och offentliga lokaler

Av på 8 januari, 2019
Förväntad nedgång för privata och offentliga lokaler, Foto: Industrifakta AB och Mickael Tannus

Industrifakta förväntar sig att det totala påbörjade lokalbyggandet i Sverige kommer att ha fallit med i storleksordningen 10 procent 2019 jämfört med volymen 2017. 

Bakgrunden är den inbromsade ekonomiska tillväxten, vilken kan dämpa intresset för husbyggnad inom kontor och handel. Till detta kommer den politiska turbulensen, som kan innebära att offentliga investeringar skjuts på framtiden.

Prognosen för lokalbyggandet får även stöd från de indikationer som bygglovsstatistiken presenterar, siffrorna för 2018 är än så länge preliminära men pekar på en nedgång med 15 procent om man jämför årets sju första månader med samma period föregående år.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Industrifakta AB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in