Förvärrat läge för nära hälften av persontransporterna

Av på 2 april, 2021

Transportföretagens branschindex visar försämrad lönsamhet de senaste tre månaderna. Indexet bekräftar också att läget för persontransporterna har fortsatt att förvärras. Samtidigt bekräftar undersökningen att nära en fjärdedel av de tillfrågade företagen fått vänta länge på coronastöd.

Persontransportsektorn har drabbats hårt av coronakrisen. Hela 47 procent av de tillfrågade företagen inom persontransporter har svarat att deras lönsamhet har försämrats de senaste tre månaderna, medan 40 procent svarade att lönsamheten varit oförändrad. 58 procent svarade att efterfrågan på företagets tjänster förväntas vara oförändrad de närmaste tre månaderna.

Av företagen inom persontransportsektorn har 52 procent sökt coronastöd. Av dessa har 60 procent sökt omställningsstöd och 81 procent har sökt stöd för korttidsarbete (korttidspermittering).

Företagen har också fått svara på frågor om handläggningstid och om hur stöden har nått fram. 61 procent av de tillfrågade företagen har fått handläggning av korttidsarbetet inom 30 dagar men 24 procent har fått vänta i uppemot 60 dagar.

”Det är viktigt att stöden når fram och att de når fram i tid. Trots att en majoritet fått handläggning inom 30 dagar svarar drygt en fjärdedel att de fått vänta alldeles för länge. Med små marginaler och med livlinor som förbrukats för länge sedan till följd av krisens varaktighet är detta ett angeläget medskick, att handläggningstiderna behöver snabbas på”, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef Transportföretagen.

Totalt sett anser 55 procent av företagen att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Det gäller såväl godstransportsektorn som persontransporter.  

”Ska transportsektorn resa sig stark efter corona är det viktigt att kompetensbehovet tillfredsställs. En kompetenskris inom transportsektorn kan få stora konsekvenser för hela arbetsmarknaden. Vi vill se större satsningar på utbildningsplatser som leder till karriärer i transportsektorn”, kommenterar Caj Luoma, chef kompetensförsörjning.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Transportföretagen

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in