Fossilfri allmännytta 2030 med Allmännyttans klimatinitiativ

By on 2 december, 2018

Nu lanseras allmännyttans gemensamma upprop för att minska utsläppen av växthusgaser, målet i Allmännyttans klimatinitiativ är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen minskar med 30 procent. Hittills har 67 bostadsföretag från allmännyttan med 292 824 lägenheter över hela landet anslutit sig.

– Att vi inom allmännyttan tar ansvar i klimatfrågan känns både självklart och angeläget. Särskilt efter den här rekordvarma sommaren och budskapet från FN:s klimatpanel om att det krävs stora och snabba utsläppsminskningar för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger Anders Nordstrand, vd på SABO.

Allmännyttans klimatinitiativ uppmuntrar de allmännyttiga bostadsföretagen i Sverige att bidra konkret till klimatomställningen.

Klimatinitiativet har två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

– Allmännyttan kan i kraft av både sin storlek och sin förmåga att samverka bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. Världen står inför en oerhört stor klimatutmaning, säger Anders Nordstrand.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login