Fostran till valfrihet – Skolvalet, jämlikheten och framtiden

Av på 23 april, 2019

I mitten av 1990-talet infördes omfattande politiska reformer i det svenska utbildningssystemet. Skolan blev mer marknadsorienterad, kommuner och företag fick möjlighet att driva grund- och gymnasieskolor och det fria skolvalet infördes. Den här boken beskriver hur förändringen gick till, vad den innebär för eleverna och vilka långsiktiga konsekvenser den leder till.

Slutsatserna i boken baseras på internationella och nationella studier samt författarnas egna observationer och intervjuer med politiker, tjänstemän och elever, samt analys av statistik. Boken riktar sig till blivande lärare och till andra yrkesverksamma som i sitt arbete hanterar elevers skolval, men även till beslutsfattare och tjänstemän som har uppgift att organisera skolan.

Om författarna
Magnus Dahlstedt är professor i socialt arbete vid Linköpings universitet. Martin Harling är fil. dr och adjunkt vid Göteborgs universitet. Anders Trumberg är fil.dr i kulturgeografi och arbetar som forskare vid Uppsala och Örebro universitet. Susanne Urban är docent i sociologi och lektor vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet. Viktor Vesterberg är fil. dr. och postdoktor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Om boken
Fostran till valfrihet 
978-91-47-12591-3 
Magnus Dahlstedt, Martin Harling, Anders Trumberg, Susanne Urban, Viktor Vesterberg 
Upplaga: 1
Omfång: 140 sidor

Boken hittar man hos välsorterade bokhandlare både fysiskt som digitalt.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in