Frälsningsarmén hjälper nödställda i Karibien

Av på 10 september, 2017
Frälsningsarméns matutdelning till offer för orkanen Irma.

Frälsningsarmén hjälper nödställda i Karibien efter orkanen Irmas framfart och mobiliserar i Florida inför Irmas ankomst där.

Orkanen Irma har orsakat kraftig förstörelse i olika delar av Karibiska öarna och lämnat ön Barbuda nästan utplånad enligt premiärminister Gaston Brown. På grannön Antigua hjälper Frälsningsarmén myndigheterna att dela ut nödproviant till människor som flytt från närliggande öar.

Den kraftiga orkanvinden har lyft bort mängder av hustak på ön St Maarten och regn har gjort många familjer hemlösa. Frälsningsarmén har upprättat tillfälligt boende i sina lokaler för ett antal familjer som fått lämna sina hem och frälsningssoldater på hela den Karibiska övärlden har uppmanats att ta hand om de svårast drabbade och att öppna upp Frälsningsarméns lokaler.

Samtidigt har förberedelser pågått i Florida för att möta Irmas ankomst där. Frälsningsarmén koordinerar nu och koncentrerar sin omfattande katastrofhjälp i USA och Kanada till Florida och Texas. 300 000 mål mat har redan delats ut efter orkanen Harvey i Texas. En omfattande matutdelning och hjälpinsats pågår fortfarande i Texas till ca 22 000 personer dagligen.

I Florida är Frälsningsarmén alla 47 kårer/kyrkor standby för att bistå de uppskattningsvis 300 000 nödställda som är i behov av tillfälligt husrum under tiden orkanen passerar. Drygt tio katastrofteam är fördelade över området för att organisera fördelning av mat, vatten, filtar, kläder och andra nödvändigheterallt i samarbete med statliga och lokala myndigheter.

Frälsningsarméns nödhjälpsarbete i de drabbade områdena kommer att fortsätta I många månader. För att finansiera den kommande hjälpen har insamlingar startas. Här i Sverige kan bidraget ges genom att Swisha ‘orkan’ till 9004805.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in