Framgångsrik LEGO strategi ger fortsatt stark tillväxt.

Av på 23 februari, 2013

Satsningen på nyskapande produktutveckling inom teman som LEGO® Ninjago och LEGO Friends och en produktion nära nyckelmarknaderna bidrog till LEGO Gruppens goda resultat 2012

Under 2012 ökade LEGO Gruppens intäkter med 25 procent till 23 405 miljoner DKK, och försäljningen var nästan tre gånger så stor som 2007. LEGO Gruppen uppnådde därmed en årlig intäktstillväxt på över 15 procent för femte året i följd.

Nyckeltal från LEGO Gruppens årsredovisning för 2012, som presenterades idag:

· Rörelseresultatet uppgick till 7 952 miljoner DKK jämfört med 5 666 miljoner DKK 2011 – en ökning med 40 procent.

· Rörelsemarginalen ökade till 34 procent jämfört med 30 procent 2011.

· Nettovinsten ökade till 5 613 miljoner DKK jämfört med 4 160 miljoner DKK 2011.

· Intäkterna ökade med 25 procent till 23 405 miljoner DKK jämfört med 18 731 miljoner DKK 2011. I lokala valutor (dvs. utan påverkan av valutakursförändringar) ökade årets intäkter med 20 procent.

· Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 6 220 miljoner DKK jämfört med 3 828 miljoner DKK 2011.

· LEGO Gruppen betalade 1 909 miljoner DKK i bolagsskatt 2012.

”Resultatet är mycket tillfredsställande och överträffar förväntningarna vi hade i början av året. Det beror först och främst på att vi lyckats utveckla och lansera produkter som hamnade högst upp på önskelistan hos barn över hela världen 2012”, säger LEGO Gruppens vd Jørgen Vig Knudstorp.

“Året var också framgångsrikt i Sverige där den egna omsättningen ökade +5% i en svag leksaksmarknad. Hela vårt stärkta sortiment har bidragit till denna utveckling som befäster vår ställning som den ledande leksaksleverantören i Sverige”, säger Jörgen Bergqvist, Landschef för LEGO Sverige.

Nylanseringar står för över 60 procent av LEGO Gruppens försäljning varje år.

”Det ställer enorma krav på våra processer för utveckling och varuförsörjning. Vi måste år efter år kunna förutse vad som kommer att väcka barns intresse och erbjuda det i form av relevanta LEGO produkter – och det lyckades vi med 2012”, fortsätter Knudstorp.

Produktion nära nyckelmarknader

Den stora efterfrågan på LEGO produkter 2012 innebar avsevärda utmaningar för LEGO Gruppens produktion, men företagets strategi att förlägga sina fabriker i anslutning till nyckelmarknaderna i Europa och Nordamerika visade sig vara framgångsrik.

”Genom att förlägga packningsanläggningarna nära våra nyckelmarknader och ständigt optimera och förbättra produktionen kan vi möta kundernas krav på ett bättre sätt”, förklarar LEGO Gruppens operativa chef Bali Padda.

LEGO Friends överträffade förväntningarna

2012 års bästsäljande produktserier var LEGO City och LEGO Star Wars™, följda av LEGO Ninjago (som lanserades 2011). Nylanseringen LEGO Friends sålde långt bättre än förväntat och blev en strategisk milstolpe som årets fjärde bäst säljande produktserie. Trots att LEGO Gruppen mer än fördubblade produktionen av LEGO Friends produkter i förhållande till förväntningarna var det inte möjligt att möta efterfrågan.

Global tillväxt

I Nordamerika, Asien och Central- och Östeuropa var tillväxttakten tvåsiffrig med imponerande försäljningsresultat 2012. Tillväxttakten på en del marknader i Sydeuropa var blygsammare men nådde en tillfredsställande ensiffrig nivå trots en utmanande marknadsdynamik.

”Vi är mycket nöjda med den kraftiga tillväxten i Asien, med LEGO Ninjago, LEGO Friends och LEGO City som starka drivkrafter. Asien är en relativt liten marknad för LEGO Gruppen idag, men vi bedömer att den har stor tillväxtpotential under de kommande åren”, säger LEGO Gruppens marknadschef Mads Nipper.

Under 2012 fortsatte LEGO Gruppen att göra investeringar nära nyckelmarknaderna som en förberedelse för framtida tillväxt.

· I september presenterades planer på en omfattande utbyggnad av företagets befintliga fabrik i Tjeckien.

· I oktober inleddes uppförandet av en ny fabrik i närheten av den befintliga LEGO fabriken i Nyíregyháza i Ungern.

· Ett nytt huvudkontor öppnades dessutom i Singapore under hösten, som ett led i ambitionen att göra Asien till en nyckelmarknad.

· Som en följd av strategin att förlägga packningsanläggningar närmare nyckelmarknader meddelade LEGO Gruppen i början av 2013 att packningsanläggningen i Billund i Danmark kommer att avvecklas under de närmaste 2 ½ åren. Samtidigt kommer stora investeringar inom gjutning och konstruktion att göras i Billund.

Till följd av försäljningsökningen och investeringarna i produktionskapacitet steg antalet heltidsanställda med drygt 1 000 personer, från i genomsnitt 9 374 anställda 2011 till 10 400 anställda 2012. Antalet anställda förväntas stiga även under 2013.

Förväntat stabil tillväxt 2013

LEGO Gruppen bedömer att den globala ekonomiska utvecklingen kommer att påverka leksaksmarknaden i stort även 2013. Den ekonomiska situationen i Väst- och Sydeuropa och Nordamerika kommer även fortsättningsvis att vara ansträngd, medan tillväxten i Asien och Östeuropa väntas bli stabil.

Förväntningarna är höga på LEGO Gruppens stora lansering 2013 – LEGO Legends of Chima – ett lektema som utspelar sig i en fantasivärld som bebos av mytiska djurstammar.

Med LEGO Gruppens goda resultat från 2012 i ryggen förväntas LEGO försäljningen öka även under 2013. Den utmanande globala ekonomiska situationen kommer dock att resultera i lägre tillväxttakt 2013 jämfört med 2012. LEGO Gruppen förväntar sig trots det ett tillfredsställande årsresultat 2013.

Förväntad framtida utveckling i Sverige

Som väntat utvecklades den svenska leksaksmarknaden sämre än föregående år, där året summerades till -4% i värdeutveckling för totalmarknaden jämfört med 2011. Därmed tillhör leksaksmarknaden de svagaste sektorerna inom svensk detaljhandel.

I skarp kontrast till den omgivande marknaden summeras 2012 för LEGO Gruppen som ännu ett starkt år. Den egna omsättningen ökade +5% jämfört med 2011, konsumentförsäljningen steg +6%, och marknadsandelen ökade kraftigt och uppgår i slutet av 2012 till 23,9%. Därmed har LEGO en marknadsandel som är 3 ggr högre än närmaste konkurrent, och företaget befäster sin ställning som den ledande leksaksleverantören i Sverige.

Precis som för övriga LEGO Gruppen har starka produktlanseringar som nya serien Friends tillsammans med stark utveckling för klassiska linjer som City, Creator och DUPLO bidragit till framgången i 2012.

I slutet av 2012 har LEGO Gruppen även introducerat framtidens butiksmiljö där målet är att skapa den mest lekfulla, shoppingvänliga och innovativa butiksmiljön inom hela leksaksindustrin. Denna satsning fortsätter under både 2013 såväl som 2014 och beräknas omfatta en majoritet av de svenska leksaksåterförsäljarna.

Utsikterna inför 2013 är fortsatt positiva och LEGO Gruppen planererar för fortsatt tillväxt på den svenska marknaden, men givet rådande finansiella oro och en försvagad svensk ekonomi spås en tillväxt i linje eller strax över 2012 års nivå.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in