Framgångsrikt arbete mot skolavhopp i projektet #jagmed

Av på 14 november, 2018

Att hoppa av skolan riskerar att leda till ett livslångt utanförskap. Projektet #jagmed har i tre års tid drivits av regioner och kommuner i Östra Mellansverige i syfte att motverka skolavhopp. Nu är det dags att summera resultaten.

Statistiken visar att var tredje elev i landet som påbörjade gymnasiet 2014 inte slutförde det med examen inom tre år. Orsakerna till skolavhopp är skiftande, det kan exempelvis handla om mobbing, psykisk ohälsa eller bristande stöd i skolan eller hemmet. Den som saknar gymnasieexamen löper högre risk att drabbas av långvarig arbetslöshet, sämre hälsa och utanförskap.

Samverkansprojektet #jagmed har haft som mål att minska skolavhoppen och att alla elever ska kunna lämna gymnasiet med godkända resultat. Projektet har pågått i tre år med stöd av Europeiska socialfonden och involverat 33 kommuner och två regionala huvudmän i sammanlagt fem regioner (Region Örebro län, Östergötland, Västmanland, Region Uppsala och Regionförbundet Sörmland) i 29 lokala delprojekt.

Nu avslutas projektet och resultaten summeras. En utvärdering gjord av forskare vid Linköpings universitet visar att arbetet inom #jagmed har fördjupat kunskaperna om orsaker till skolavhopp, frånvaro och studieavbrott och om hur insatser för ungdomar som har hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap kan organiseras och genomföras.

De olika delprojekten har också utvecklat metoder och arbetssätt för att upptäcka och stötta individer att stanna kvar i eller återgå till studier. Cirka 7 000 unga mellan 15 och 24 har berörts av insatserna.

– Ett stort antal ungdomar har fått möta en verksamhet som ser dem, lyssnar och möter deras behov. Det handlar om arbetssätt som stärker, stöder och uppmärksammar individer, vilket bland annat leder till att de får möjlighet att uppleva mening i sin skolgång och ytterst i sina liv. Såväl ungdomarna som de som arbetar i deltagande verksamheter har fått möjlighet att växa och göra positiv skillnad – det är stort och fantastiskt, säger Lasse Jonsson, strateg inom regional utveckling i Region Östergötland, som lett projektet på övergripande nivå.

Några exempel på enskilda projektresultat:

  • Alla kommuner i Västmanland har utvecklat sin verksamhet inom det kommunala aktivitetsansvaret för unga mellan 16 och 19 år.
  • Vreta naturbruksgymnasium utanför Linköping har numera ett fungerande och stödjande elevinternat.
  • Fler elever på Ramunderskolan i Söderköping når gymnasiebehörighet.
  • Introduktionsprogrammet på Alléskolan i Hallsberg når och stödjer ungdomar som tidigare har haft en lång och komplicerad skolfrånvaro, men nu återgår till studier.

– Många delprojekt har nu påbörjat ett förbättringsarbete som kommer att kunna leda till bättre studieresultat mätt på kommunnivå under förutsättning att de insatser som gjorts under projekttiden får leva vidare och vidareutvecklas, betonar Lasse Jonsson.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in