Framtiden är ljus för nordiska små och medelstora företag

Av på 11 augusti, 2021

Azets, som erbjuder företag tjänster inom ekonomi, lön och HR, publicerar idag sin första SME-barometer. Det är en undersökning bland små och medelstora företag i Norden och Storbritannien. Resultatet visar en positiv framtidsbild vad gäller utsikterna för ekonomisk återhämtning framöver.

Stora delar av Europa stängdes ner förra året och många företag i alla länder drabbades hårt av pandemin. När vi nu förhoppningsvis har kommit igenom den värsta delen av pandemin blir de små och medelstora företagens finansiella situation och inställning en viktig indikator på ekonomins och företagens återhämtning. Det är uppmuntrande att se att de överlag är positivt inställda till utsikterna för ekonomisk återhämtning framöver.

De viktigaste resultaten från undersökningen:

  • Små och medelstora företag är generellt sett optimistiska i fråga om den ekonomiska återhämtningen, både för nationen och vad gäller det aktuella företaget.
  • Enligt undersökningen förväntar sig nästan två tredjedelar (64 %) av företagen ökad omsättning och drygt hälften (54 %) förväntar sig högre vinster det närmaste året.
  • 60 % av företagen i undersökningen planerar att anställa mer personal under de närmaste 12 månaderna.
  • 56 % av företagen i undersökningen säger att de tänker genomföra investeringar i bolaget det kommande året.
  • Det finns emellertid en del orosmoln. Anpassningen till världen efter covid är både företagens största möjlighet och hot. Företagen betraktar fortfarande pandemin, konkurrensen på marknaden samt ekonomin som sina tre största hot i närtid.
  • Sunda finanser, anpassning av företagets affärsmodell och välmående medarbetare är företagens främsta prioriteringar.
  • De små och medelstora företagen i Norden verkar vara mycket mer medvetna om möjligheterna med – och nödvändigheten av – digitalisering och automatisering än företagen i Storbritannien.

Företagen i Sverige, Danmark och Finland är mest optimistiska, medan optimismen är mindre utbredd i Storbritannien och Norge. Företagen i tjänste- och tekniksektorerna, som har varit relativt motståndskraftiga, har en mer positiv inställning än företagen i detaljhandeln, hotell- och restaurangbranschen och transportsektorn, som drabbats hårdare av pandemin.

June Mejlgaard Jensen, vd för Azets i Sverige och Danmark säger:

”Coronapandemin betraktas visserligen fortfarande som ett stort hot, men det är skönt att se att rapporten visar en optimistisk inställning till ekonomin och affärsklimatet i stort. De senaste åren har varit tuffa för de flesta små och medelstora företagen, men nu ser framtiden ljusare ut. Vi möter samma försiktigt positiva och optimistiska inställning när vi talar med kunderna – och det känns bra att resultaten av SME-barometern bekräftar detta!”

”Vår undersökning visar också att tekniken har klättrat högre upp på företagens dagordning, vilket är positivt. Inom Azets bistår vi varje dag företag med digitalisering av deras affärsprocesser, och hos oss råder det givetvis inga tvivel om att företag som prioriterar och drar fördel av teknik och digitalisering är mycket bättre rustade.”

Azets koncernchef Chris Horne säger:

”Vår första SME-barometer genomfördes under ovanliga omständigheter. Efter drygt ett år av djup kris och omvälvningar kan vi nu se utsikter till ekonomisk återhämtning, i och med att vaccinationstakten ökar i hela Europa och restriktionerna börjar lätta. Samtidigt finns det fortfarande en mängd osäkerhetsfaktorer. De små och medelstora företagen i vår undersökning uppvisar en envis optimism i fråga om utsikterna till återhämtning tillsammans med en pragmatisk medvetenhet om behovet av att anpassa sig till det nya normala.

”Nu ligger de största möjligheterna – och hoten – för små och medelstora företag i att anpassa affärsmodellerna med hjälp av teknik och flexibla arbetsformer. De som lyckas med denna övergång kommer att ha större förutsättningar att överleva och blomstra. Det är viktigt att se till att de små och medelstora företagen kan fortsätta att anpassa sig och växa när ekonomin återhämtar sig, och vår studie visar att statliga insatser på vissa områden kommer att vara av avgörande betydelse för företagen också efter covid.”

Om undersökningen

Den första omgången av Azets SME-barometer genomfördes i april och maj 2021 med 760 små och medelstora företag i Norge, Danmark, Finland, Sverige och Storbritannien. Studien genomfördes digitalt av Echo Research.

I denna studie betraktas ett företag som litet eller medelstort om det har färre än 250 anställda och/eller en årsomsättning som understiger 60 miljoner euro.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Azets

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in