Framtiden kräver individanpassade försäkringar

By on 1 maj, 2023
Foto: Capgemini

Tre av fyra nordbor kräver mer individanpassade försäkringar, något som ställer krav på motor- och skadeförsäkringsbranschen att anpassa sina lösningar utifrån människors nya liv. Från att erbjuda traditionella försäkringar för fysiska fordon, behöver försäkringsbolagen nu utvecklas för att skydda hela mobilitetsresan, från elsparkcyklar till bildelningstjänster. Det visar en ny rapport från Capgemini i samarbete med Qorus.

Allt fler människor söker hållbara alternativ i vardagen, inte minst när det kommer till val av fordon och transport. Rapporten ”The World Property and Casualty Insurance Report” från Capgeminis forskningsinstitut visar att efterfrågan på el-och vätgasdrivna och autonoma fordon, som självkörande bilar, ökar. Även om människor inte är helt villiga att ersätta sina personbilar på kort sikt, finns det en ökad efterfrågan att använda nya och mer flexibla transportalternativ och lösningar. Men dagens försäkringslösningar är inte anpassade till dessa förändrade behov och beteenden.

– Utvecklingen i hur vi rör och transporterar oss innebär utmaningar och möjligheter för skadeförsäkringsbranschen, och det gäller att försäkringsbolag är öppna för att anpassa affärsmodellen och möta konsumenternas växande behov. Det kan kännas som en stor utmaning, men faktum är att försäkringsbranschen har stora möjligheter att öka sin lönsamhet så länge de är villiga att pröva ett mer lösningsorienterat förhållningssätt, säger Stefan Grimfors, försäkringsexpert på Capgemini Invent i Sverige.

Tre av fyra kräver individanpassade försäkringslösningar

Rapporten visar att delade fordon och flexibla transportlösningar kommer fördubblas från 29 procent till 58 procent till år 2025, och det är framför allt storstadsbor som kommer driva utvecklingen. Detta ställer nya krav på försäkringsbolagen. Rapporten visar att tre av fyra (76 procent) konsumenter på den nordiska marknaden efterfrågar mer individanpassade försäkringspremier framöver. Det är tydligt att försäkringstagare söker enkla och smidiga lösningar, formade efter individens behov och livsstil. Dock visar rapporten att mer än var fjärde nordbo (27 procent) inte är villiga att dela med sig av sin personliga mobilitetsdata, vilket kommer försvåra insiktsarbetet.

– Det ökade användandet av alternativa transportmedel och fordon, som stadscyklar och bilpooler eller leasing och bilabonnemang, driver premietillväxt för försäkringslösningar som täcker helheten och skapar trygghet för mer än bara det fysiska fordonet. Utvecklingens stora vinnare kommer vara de försäkringsbolag som lägger mer fokus på att samordna lösningar som anpassas efter individens behov och beteenden, fortsätter Grimfors.

3 tips – Så bör försäkringsbolagen tänka

  • Skapa en helhetslösning som skyddar individens hela, personliga mobilitet (inklusive användningen av elsparkcyklar, bilpooler och stadscyklar)
  • Att gå från att försäkra bilar till att försäkra individens hela mobilitet kräver nya affärsmodeller och sätt att tänka.
  • Genom att gå från produktutveckling till att vara proaktiv och samordna nya helhetslösningar tillsammans med andra för att skapa nytta och värde för kunderna kan intäkterna och lönsamheten förbättras.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Capgemini

You must be logged in to post a comment Login