Framtidens hållbara turism ska utvecklas på Rhodos

By on 23 januari, 2022

TUI i partnerskap med den grekiska regeringen meddelar nu att Rhodos blir platsen där man ska utveckla framtidens hållbara turism i vad som kallas “The Rhodes Co-Lab”. Det är det första projektet i världen där en destination av denna storlek tar sig an sin egen omvandling till att bli mer hållbart på ett så omfattande sätt. The Rhodes Co-Labs arbete bygger på samarbete och utbyte – inte bara med den lokala turistnäringen, utan med branschen som helhet.

TUI, tillsammans med den Grekiska Regeringen och det lokala styret i regionen Sydegeiska Havet lanserar ”The Rhodes Co-Lab”. Syftet är att utveckla Rhodos till en internationell ledstjärna för hållbar utveckling av semesterdestinationer. Co-Lab kommer att arbeta med den lokala turistnäringen och internationella partners för att hitta konkreta lösningar och utveckla och implementera dem på Rhodos. Dessutom kommer en tankesmedja att inrättas på Rhodos för att samla internationella experter och stärka och vidareutveckla hållbarhetsomvandlingen av turistsektorn. Co-Lab stöder hållbarhetsinitiativen från den grekiska premiärministern Kyriakos Mitsotakis regering och är en del av TUIs långsiktiga hållbarhetsagenda.

– Vi är fantastiskt glada att nu kunna dela att vi tar vårt nästa steg i vår ambition att aktivt vara med och skapa en mer hållbar turistindustri för framtiden och där vi på TUI tillsammans med den grekiska regeringen och styret på Rhodos tar detta initiativ för att driva den hållbara utvecklingen av vår bransch. Rhodos Co-Lab är tänkt att, tillsammans med experter, partners samt alla medarbetare på TUI, samla kunskap, driva innovation, utbilda och utveckla – allt med ambition att ta resebranschen mer hållbart in i framtiden. Tanken är att hela turistnäringen, världen över ska kunna dra nytta av detta. säger Jessica Enbacka, Nordisk VD på TUI.

Partnerna har åtagit sig att följa FN:s mål för hållbar utveckling, Parisavtalet och EU:s mål att vara klimatneutrala år 2050. Arbetet på semesterdestinationen spelar en avgörande roll för att nå hållbarhetsmålen för turismen. Därför måste konkreta första steg tas omgående för att tillsammans aktivt ta itu med hållbarhetsomvandlingen – i partnerskap och på ett praktiskt sätt. Detta är vad som deklarerades idag vid den officiella lanseringen av initiativet.

– Turism för med sig många positiva effekter – det är en kraft för det goda. Turism bidrar till investeringar och stärker ekonomin lokalt genom turismen. Utan turism finns det ingen grund för ekonomiskt välstånd på dessa destinationer. Turism bidrar till social hållbarhet. Co-Lab ska fungera som ett laboratorium för framtidens hållbara turism och stärka och vidareutveckla dessa effekter. Det kommer på så sätt att skapa förebilder och mallar för andra platser i världen. Vi bjuder in alla inom turistnäringen att gå samman och bidra med idéer och innovationer till The Rhodes Co-Lab. Under detta decennium av hållbar transformation kommer Co-Lab att visa hur ett holistiskt förhållningssätt till större hållbarhet kan fungera – för människorna som bor på destinationerna, för resenärer, för miljö och för turistnäringen, säger Fritz Joussen, Global vd för TUI.

Helhetsperspektiv på hållbarhet: människor, miljö, ekonomi

Tillsammans har parterna identifierat områden som de vill arbeta med under de kommande fem åren. Man kommer fokusera på hållbar tillväxt för Rhodos som sparar resurser och samtidigt främjar lokalbefolkningens deltagande, till exempel genom nya arbetstillfällen. Skyddet av biologisk mångfald och miljö kommer att bli en ännu mer integrerad del av destinationsförvaltningen. Utbildningsmöjligheter och främjandet av kulturarvet gynnar såväl öns samhälle som turismen. Turismens ekologiska fotavtryck på ön ska minskas kraftigt genom nya koncept för energi-, vatten- eller avfallshantering. Dessutom kommer Co-Lab att främja moderna mobilitetskoncept på ön.

– Jag tror att Grekland är ett land som helt klart vänder blad. Det lämnar efter sig ett decennium av kriser, av smärta. Och jag tror att det är ett land som verkligen vill anamma framtidens utmaningar. Det är viktigt att påpeka att i FN:s hållbarhetsmål talar vi inte bara om ekologisk hållbarhet utan också om social och ekonomisk hållbarhet. Och vi kommer att arbeta mycket hårt för att göra det här projektet till en framgång, säger Kyriakos Mitsotakis, Greklands premiärminister.

Rhodos Co-Lab leds av ett team av hållbarhetsexperter som arbetar nära de relevanta avdelningarna inom administrationen på Rhodos, det lokala styret i Sydegeiska havet, TUI Groups globala hållbarhetsteam och TUI Care Foundations programledare för att utbyta idéer.

Världen |  Grekland
Örebronyheter

Källa: TUI

You must be logged in to post a comment Login