Från 1 april 2021 betalas sjukresor via faktura

Av på 18 mars, 2021
Foto: Alexander von Sydow

Nu blir sjukresor med servicefordon smidigare. Från och med 1 april 2021 kommer kunder som nyttjar sjukresor att bli fakturerade i efterhand för sina resor. Detta då betalning med faktura blir ett förvalt betalsätt för alla sjukresor i Örebro län.

Som en del av den digitala utvecklingen uppdaterar Region Örebro län betalsättet för sjukresor. Betalning via faktura blir automatiskt förvalt som betalsätt för alla sjukresor i Örebro län. Faktureringen är kostnadsfri för kunden, inga nya avgifter tillkommer. De resor som en kund gör samlas på en faktura som skickas ut månaden efter att resorna gjorts.

– Detta är en utveckling vi gör i syfte att göra sjukresan så enkel och smidig som möjligt för kunden. Med en minskad hantering av kontanter och betalkort i fordonen ökar också tryggheten vid resan för både förare och resenär, säger Staffan Juliusson, chef för serviceresor inom Region Örebro län.

Som tidigare kommer det fortfarande vara möjligt att betala sin resa direkt i fordonet. Den kund som inte önskar betala sina sjukresor via faktura behöver meddela Beställningscentralen det från och med 1 april 2021.

Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Länstrafiken Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in