Från 1 mars rekommenderas ny påfyllnadsdos

By on 16 februari, 2023
Arkivbild

Från och med 1 mars rekommenderas alla över 80 år en ny påfyllnadsdos (vårdos) vaccin mot covid-19, liksom personer på särskilda boenden, SÄBO. Även personer över 50 och alla över 18 som tillhör riskgrupp har möjlighet att bättra på skyddet, även om rekommendationen till dessa är att i första hand fylla på inför nästa höst/vinter.

Det är äldre personer, 80 år och äldre, som löper allra störst risk att drabbas av svår covid-sjukdom, och som därför rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att nu ta en ny dos vaccin, en vårdos.

”Störst risk för svår sjukdom finns hos dem över 80, därför är det den gruppen som man nu främst riktar in sig på och rekommenderar att de vaccinerar sig med den kommande vårdosen, men senare även med en höstdos” förklarar Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Rekommenderas två doser

De nya rekommendationerna gäller perioden 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024 och innebär alltså att gruppen 80 år och äldre samt boende på SÄBO rekommenderas två påfyllnadsdoser under perioden.

Vårdosen börjar ges från och med 1 mars, men det går redan nu att boka sin vaccinationstid – under förutsättning att det gått minst sex månader.

En dos till 50-plus och riskgrupper

Alla över 50 år samt personer i riskgrupp som är 18 år eller äldre rekommenderas en påfyllnadsdos under samma period, och den dosen bör enligt rekommendationen tas inför nästa höst/vintersäsong.

”Påfyllnad för dessa kommer också vara möjlig under våren, men Folkhälsomyndigheten ser helst att de inväntar höstens vaccinering så att de får ett gott skydd inför kommande vintersmittor” säger Gunlög Rasmussen.

Gruppen 65 år och äldre har dock möjlighet att ta både vårdos och höstdos.

Grundfriska yngre omfattas inte längre

Nytt i rekommendationerna är att grundfriska 18-49-åringar inte längre omfattas av vaccinationsrekommendationerna. Gruppen har som helhet låg sjuklighet och har byggt upp ett gott skydd mot covid-19 under pandemin.

”Risken att bli allvarlig sjuk i covid-19 ökar med stigande ålder och grundfriska 18-49-åringar rekommenderas därför inte längre vaccination” säger Gunlög Rasmussen.

”Men de kommer fortsatt ha möjlighet att få en grundvaccination om de önskar” tillägger smittskyddsläkaren.

Vaccination ges vid vaccinationsmottagningarna i Karlskoga, Örebro och Hallsberg, samt vid länets vårdcentraler. Besök 1177.se för tidsbokning på webben, eller ring 019-602 80 00.

Fakta                 

Dessa rekommenderas påfyllnadsdos från 1 mars, vårdos:

*Personer som är 80 år och äldre
*Personer boende på SÄBO (ges på boendet)

Grupperna rekommenderas två påfyllnadsdoser från och med 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024.

Dessa erbjuds påfyllnadsdos från 1 mars, vårdos:

*Personer 65 år och äldre
*Personer 18 år och äldre som tillhör riskgrupp

Grupperna rekommenderas en påfyllnadsdos från och med 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024. Dosen bör tas inför nästa höst/vintersäsong, även om det är möjligt att ta påfylllnadsdos nu i vår.

Observera att det ska ha gått sex månader sedan föregående vaccination mot covid-19 innan det är dags för vårdosen för alla över 65 år samt i riskgrupp.

*Personer 50-64 år

Gruppen rekommenderas en påfyllnadsdos under perioden 1 mars 2023 till och med 29 februari 2024. Dosen bör tas inför nästa höst/vintersäsong, även om det är möjligt att ta den nu i vår om det gått minst nio månader sedan senaste dos.

Yngre erbjuds grundvaccination:

Gruppen 18-49 år rekommenderas inte längre vaccination mot covid-19. Dock kommer det fortsatt vara möjligt att grundvaccineras om man så önskar och tillhör grundfriska 18-49-åringar.

Personer med nedsatt immunförsvar:

Personer med nedsatt immunförsvar rekommenderas vaccination enligt ett särskilt schema.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login