Frånvaro från arbetet stressar svenska föräldrar mest när barnen är sjuka

By on 8 februari, 2019

Februari är här, eller ”vabruari” som det ofta även kallas av föräldrar eftersom det är den månad då flest föräldrar är hemma med sjuka barn. En Novus-undersökning från Ipren visar att nära hälften av de svenska föräldrarna anser att frånvaro från arbetet i och med vab är det mest stressande när barnen är sjuka.

Spridningen av influensan tar fart så här års och når troligen sin topp i februari även i år. Novus-undersökningen, på uppdrag av Ipren, visar att nära hälften (47%) av de svenska föräldrarna anser att frånvaro från arbetet i och med vab är det som stressar mest när barnen är sjuka. På andra plats hamnar föräldrars oro kring barnens allmäntillstånd. Här finns även en skillnad då 43% av kvinnorna jämfört med 26% av männen oroar sig för barnens allmäntillstånd. Den tredje vanligaste orsaken till stress när barnen är sjuka är risken att resten av familjen ska bli smittad. Se fullständig tabell nedan.

Från den 1 januari 2019 gäller nya regler för anmälan till Försäkringskassan vid vård av barn (vab). Istället för krav att göra en anmälan den dag barnet blir sjukt, kan det nu göras senast 90 dagar efter den första dagen då föräldern var hemma med barnet. Med influensan, som troligen når sin topp i februari, kan det vara bra att vara rustad för vabruari. 

Tips: Vabruari-säkra ditt husapotek


Här är några tips på vad som kan vara bra att ha hemma enligt 1177:

  • Febertermometer
  • Avsvällande nässprej eller näsdroppar, för att behandla tillfällig nästäppa.
  • Smärtstillande och febernedsättande läkemedel. Det kan vara bra att ha dessa läkemedel i flytande form eller stolpiller om du har barn.
  • Vätskeersättning kan vara bra till yngre barn. Ju yngre barnet är desto lättare får barnet vätskebrist om hen har magsjuka med kräkningar och diarréer.

Det här tycker svenska föräldrar brukar vara mest stressande när barnen är sjuka (flera svar möjliga)1

1.     Min frånvaro från arbetet i och med vab 47 %
2.     Oron kring barnens allmäntillstånd 35 %
3.     Risken att resten av familjen ska bli smittad 26 %
4.     Barnens symtom 21 %
5.     Barnens frånvaro från förskola och skola 16 %
6.     Annat 4 %
7.     Vet ej 3 %

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Ipren under 17–23 maj 2018. Totalt 1020 webbintervjuer genomfördes i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel bland ett riksrepresentativt urval av personer i åldern 18–79 år.  

You must be logged in to post a comment Login