Frihet under attack

Av på 6 maj, 2022

Läget för demokratin i världen är snart lika akut som klimathotet. Överallt är människors demokratiska fri- och rättigheter under attack, även här i Sverige. I vår globaliserade värld hänger allt samman.

-Putin ser inga gränser i sin enfald att trycka tillbaka demokratisk och frihetlig längtan. Och vi kommer inte att kunna försvara vår frihet genom att stänga våra gränser, säger Anna Sundström generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Olof Palmes Internationella Center tar sin kampanjFrihet i fara, där man tidigare fokuserat på auktoritära ledare och det krympande utrymmet för civilsamhället i länder där demokratin är på tillbakagång, vidare med Frihet under attack. Attackerna mot demokratin är många. Detta fokuserar Palmecentret på fram till valet i höst.

-Den 11 september är det val i Sverige. Ta snacket. På jobbet, med grannen och vid middagsbordet. Välj rätt sida av historien och försvara tillgången till oberoende medier, ett fungerande rättsväsende, fria kulturyttringar och din egen och andras rätt att organisera sig, säger Anna Sundström

Först ut i Frihet under attack ären artikel av Mats Wingborg om Sverigedemokraternas kopplingar till och sympatier för Putin. Den kommer sedan att följas upp av en rapport som vi gör tillsammans med LO och Tiden och sedan en fördjupning i europeiska och svenska högerextrema rörelser och partier och deras kopplingar till Putin och Ryssland.

Världen
Örebronyheter

Källa: Palmecentret

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in