Frövifors ett av länets kulturella kraftfält

By on 6 juni, 2023
Bild: LindeKultur

Frövifors ett av länets kulturella kraftfält på landsbygden. Det regionala utvecklingsprojektet ”Kulturella kraftfält på landsbygden” har utsett 13 kulturella kraftfält i de två samverkande länen Örebro och Västmanlands län.

Däribland Frövifors i Lindesbergs kommun som tillsammans med Hjulsjö, Hällabrottet, Lerbäck och Tived är de fem kulturella kraftfält i Örebro län som projektet av resursskäl kommer att lägga fokus på.

Projektet har under det första året kartlagt vilka kulturella kraftfält som finns i länen:

 • Kartläggningen ska visa vilken betydelse ett kulturellt kraftfält har för platsen där de finns.
 • Kartläggningen ska visa vilken betydelse kulturella kraftfält har för den regionala utvecklingen.

I Örebro län anser projektet att ytterligare tre kraftfält (Skäret, Ställberg och Stadra) är viktiga – men eftersom de är en del av kultursamverkansmodellen lägger projektet fokus på fem kraftfält per län. I Västmanlands län har Riddarhyttan, Uttersberg, Karmansbo, Norberg och Ängelsberg utsetts till kulturella kraftfält på landsbygden.

Gemensamma nämnare för de kulturella kraftfälten är ett släktskap – trots olikheter:

 • Platser med intressant historia;
 • Genomgår en förvandling, tillför något nytt, utveckling av platsen;
 • Starkt lokalt engagemang;
 • Kulturlivet lockar dit andra.

Syftet med det treåriga utvecklingsprojektet är att:

 • Utveckla regionernas arbete med platser på landsbygden.
 • Underlätta för platserna genom att tjänstemän inom andra politikområden ser de kulturella kraftfältens betydelse.
 • Synliggöra platserna i ett större område genom samarbete över länsgränser och internationella utbyten.

Detta innebär det för en plats att vara ett kulturellt kraftfält:

 • Platsen kommer att få besök av författare och fotograf och sedan ingå i en bok/rapport som kan visa vad kulturella kraftfält kan betyda för den regionala utvecklingen;
 • Platsen och dess verksamheter kan komma att synas i sociala medier i olika sammanhang.
 • Platsen kommer att nämnas och synliggöras i olika dialoger mellan tjänstemän inom andra politikområden – exempelvis folkhälsa, samhällsplanering, näringsliv;
 • Personer på kraftfälten kan få nya kontakter och inspiration genom att personer från platser bjuds in till utbytesträffar/studiebesök.
 • Kulturella kraftfält kan få besök från nationella eller internationella gäster
 • Några av kraftfälten kan bli världar för residens eller delta i eventuella testbäddar

Några kommentarer från kraftfälten:

”Vi är intresserade av att vara med på utbyten och samarbetar gärna. Museet har problem med tillgänglighet, kollektivtrafik, och tycker att samhällsplaneringsperspektivet i projektet är intressant liksom samarbete med andra liknade platser som exempelvis Karmansbo.”
– Mikael Tiderman, Frövifors

”Jag vill gärna sprida det som händer i bygden, medverka i text med mera. Sten har tagits från den här platsen sedan Gustav Vasas tid. Och Kvarntorpshögen är ett av Sveriges största industriminnen. Det finns många som förundras över förvandlingen som har skett här.”
– Monica Ström, Hällabrottet

”Det är jättebra med ett övergripande projekt mellan flera regioner. Bergslagsdelen i Västmanland har många gånger mer gemensamt med Örebro och Dalarna än med kommunerna i Mälardalen.”
Lina Nordenström, Uttersberg

Kultur | Frövifors
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login