Frövifors Pappersbruksmuseum får bidrag för att göra kulturarv mer tillgängligt

Av på 27 juli, 2021

Riksantikvarieämbetet har fördelat 17 miljoner kronor till lokala museer och andra ideella kulturarvsverksamheter för 2021 – däribland till Frövifors Pappersbruksmuseum som får 89.000 kronor för att göra det fysiska kulturarvet i museets hjärta Maskinhallen mer begripligt för nya generationer.

Frövifors pappersbruksmuseum har utnämnts till årets arbetslivsmuseum 2021, vilket museet vill fira med att utveckla museets hjärta – Maskinhallen. Här står pappersmaskiner från början av 1900­-talet fortfarande i sin ursprungliga miljö.

“Att berätta om pappersbruket är museets huvuduppdrag. Här inryms såväl tekniska som sociala och personliga berättelser, ett immateriellt kulturarv som vi vill göra tillgängligt för alla”, skriver museet i sin bidragsansökan som fortsätter: “Vi ser ett behov av att göra det fysiska kulturarvet mer begripligt för nya generationer. Med hjälp av pedagogisk förmedling tror vi att fler skulle få möjlighet att uppleva platsens immateriella värden. En pedagogisk utställning skulle även kunna fungera som ett viktigt verktyg i samarbetet med skolorna, något vi vill arbeta mer med.”

Interaktivt lärande över generationsgränserna

Projektet syftar till att ta fram en ny pedagogisk metod och utställning i maskinhallen, med fokus på interaktivt lärande och skapande över generationsgränserna, tillsammans med referensgrupper av barn och unga och personer som arbetat i maskinhallen, för att tillgängliggöra maskinhallens immateriella kulturarv.

Projektet syftar även till att ta fram en introduktionsfilm som på ett effektivt sätt levandegör platsens historia och tar besökarna direkt in i handlingen. Filmen ska användas i pedagogiskt syfte i utställningen och i undervisning, och är riktad till barn och unga.

Slutligen syftar projektet till att tillgängliggöra utställningen med tanke på jämställdhets­-, mångfalds­- och funktionshinders­perspektiv – dels i utställningens innehåll och formgivning, dels genom översättningar till flera språk, så att museet kan växa i sin strävan att vara ett museum för alla.

Bevara, använda och utveckla kukturarv

Riksantikvarieämbetet har fördelat totalt 17 miljoner kronor till lokala museer och andra ideella kulturarvsverksamheter för 2021. Bidragen går till projekt som handlar om att bevara, använda och utveckla kulturarv runt om i landet.

Under årets ansökningsperiod har myndigheten fått in 321 bidragsansökningar. Av dessa ansökningar har 127 projekt beviljats bidrag. Åtta miljoner går till arbetslivsmuseer och resterande nio miljoner till hembygdsmuseer och andra ideella kulturarvsverksamheter.

“Jag gläds åt den stora bredd som finns i årets ansökningar. Det är imponerande hur engagemanget glöder hos ideella krafter över hela landet. Att Riksantikvarieämbetet som samlande nationell myndighet kan gå in och stötta 127 enskilda projekt, som vart och ett bidrar med sina unika bitar, gör att kulturarvssektorn hänger ihop hela vägen. Det är långsiktigt viktigt för bevarandet och utvecklandet av vårt gemensamma kulturarv”, säger riksantikvarie Joakim Malmström i ett pressmeddelande.

Kultur | Länet
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in