Frövifors Pappersbruksmuseum får stöd

By on 4 juni, 2023
Arkivbild

Riksantikvarieämbetet har fördelat 17 miljoner kronor i projektbidrag till ideella kulturarvsverksamheter under 2023. Drygt 100 organisationer i hela landet får bidrag – däribland Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum som får 189.000 kronor till ”Stiftelsens hjärta 2 – Röster från förr”.

Av de 272 ansökningar som kommit in under året har Riksantikvarieämbetet valt ut 103 projekt som ska göra kulturarvet mer tillgängligt för allmänheten. Mottagarna av bidraget är arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och andra ideella organisationer.

”Ett stort varmt tack till Riksantikvarieämbetet som beviljat vår bidragsansökan för vidareutvecklingen av basutställningen i museets maskinhall! Vi är så glada och tacksamma för det stöd ni ger oss till att fortsätta att utveckla museiverksamheten, så att fler kan ta del av den spännande industrimiljö som vi som stiftelse förvaltar”, skriver Frövifors Pappersbruksmuseum i sociala medier.

Projektet som Riksantikvarieämbetet har beviljat bidrag till heter ”Stiftelsens hjärta 2 – Röster från förr”. I museets arkiv finns en riktig skatt bevarad. På en mängd kassettband finns intervjuer utförda i olika etapper förvarade. De personer som intervjuades på dessa kassettband arbetade tidigare på Frövifors Pappersbruk. Genom dessa ”röster från förr” får vi ta del av minnen och berättelser från personer som arbetade på bruket så långt tillbaka som tidigt 1900-tal – dvs under den tidiga delen av pappersbrukets historia.

I och med projektets genomförande kommer kassettbanden att digitaliseras för ett långsiktigt bevarande. Rösterna kommer sedan att användas i maskinhallen tillsammans med nya interaktiva moment som tillkommer i utställningen.

”Åter igen, ett stort tack till Riksantikvarieämbetet. Det känns så roligt och viktigt att detta projekt nu kan genomföras!”, skriver Frövifors Pappersbruksmuseum.

Kultur | Frövifors
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login