Fullastat 838 meter långt tåg testkördes från Malmö till Frövi

Av på 10 maj, 2022
Längre godståg bidrar till klimatmålen.
Foto: Kaspar Dudzik.

Söndag den 8 maj testkörde Trafikverket ett fullastat tåg på sträckan mellan Malmö och Frövi i Örebro län, som var nästan 1 kilometer långt, med 72 vagnar. I dag tillåts endast 630 meter långa tåg på de flesta banorna.

Längre, tyngre och större godståg ökar lastkapaciteten och bidrar till en hållbar och attraktiv godstrafik på järnväg.

Att öka kapaciteten för godstransporter på järnväg är angeläget och är en av förutsättningarna för att möjliggöra överflyttningen av gods från väg till järnväg och sjöfart. Marknaden för godstransporter är starkt konkurrensutsatt och om järnvägen ska kunna hävda sig, både pris- och kvalitetsmässigt, behövs innovationer och lösningar som på sikt bidrar till att öka lönsamheten för branschen.

– Att köra längre tåg ger ett avsevärt lyft för den klimatsmarta järnvägen. Det är kostnadseffektivt och möjliggör konkurrens med lastbil på en extremt konkurrensutsatt marknad, säger Michel Gabrielsson projektledare på Trafikverket. 

Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter på järnväg

Förutsättningar för helgens körning kan sammanfattas som ett enda lok, tåglängd 838 meter, vagnvikt 2024 ton och hastighet upp till 120 km/h. Tåget var sammansatt av 24 ledade kombivagnar med 48 påhängsvagnar (semitrailer), fullastade med Coops varor.
En testkörning med ett 832 meter långt tåg genomfördes redan förra året från Maschen i Tyskland till Malmö, men då bara i 100 km/h. En annan skillnad är att helgens tåg drogs av ett 4-axligt lok, som är vanligt förekommande, medan testtåget förra året drogs av ett tyngre 6-axligt lok.

Längre godståg bidrar till klimatmålen

Resor och transporter är nödvändiga för att ett samhälle ska fungera och en förutsättning för ekonomisk utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Till år 2050 väntas godstransporterna ha ökat med 80 procent och persontransporterna med 50 procent inom EU.

I dag tillåter Trafikverket endast 630 meter långa tåg på de flesta banorna, med undantag för exempelvis Malmbanan mellan Narvik och Luleå där tågen får vara 750 meter långa. Långa tåg tillåts i flera länder exempelvis i Finland, Danmark, Tyskland och Frankrike. EU har dessutom beslutat att trafikering av minst 740 meter långa tåg ska vara möjligt på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) senast 2030. Längre tåg ökar bankapaciteten vilket är särskilt viktigt med tanke på hur trångt det är på spåren. Det skulle även bidra till ökad punktlighet, både för person- och godstrafik.

Många parter i samverkan

Inom järnvägsforskningen samverkar många partners inom infrastruktur, industri och akademi. I helgens test kördes tåget av tågoperatören TX Logistik och Coop hade vagnarna lastade med varor. Trafikverket planerar för fortsatta tester i Sverige, inklusive ytterligare bromsprov, för att visa på möjligheten att öka kapaciteten med hjälp av längre, tyngre och snabbare godståg.

Frövi
Örebronyheter

Källa Trafikverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in