Fullmatad sommar på Siggebohyttans bergsmansgård

Av på 14 juni, 2021

Nu har Siggebohyttans bergsmansgård öppnat för säsongen. Nyheter för sommaren 2021 är bland annat fler barn- och familjeaktiviteter och lokala råvaror i cafét. Museet uppmärksammar även att konstnären Karl Axel Pehrson, som inspirerades av landskapet runt Usken, skulle ha fyllt 100 år, med en liten utställning och konstaktiviteter.

Dessutom har vi tagit fram en digital guide som tar dig som besökare runt gården och till spåren av bergslagens historia uppe vid de gamla gruvhålen i skogen. 

En ”coronasäker” utflykt

De vackra omgivningarna runt Siggebohyttan är perfekta för en coronasäker utflykt. Här finns gröna pickninckängar, ytor för barn med spring i benen och en badplats i närheten. I år har Örebro läns museum fyllt gården med nya aktiviteter och innehåll. 

Redan förra sommaren märktes ett ökande intresse för utomhusaktiviteter och utflykter i närområdet, mycket på grund av coronapandemin. Örebro läns museum gjorde då en extra satsning på Siggebohyttan för att möta denna efterfrågan. Bland annat utökades öppettiderna, och även i år är bergsmansgården med café och butik öppet dagligen ända fram till den 15 augusti.

Marcus Drotz, enhetschef för enheten för samling och utställning och ansvarig för verksamheten på Siggebohyttan berättar: ”När det stod klart för oss att restriktionerna skulle fortsätta och när den tillfälliga pandemilagen kom bestämde vi oss för att anpassa verksamheten. Genom de åtgärder vi vidtagit märker besökaren ingen större skillnad.” Utbudet i caféet har i år utvecklats med ännu fler lokala leverantörer, som till exempel Tjurskallen, Grythytte qvarn och Hjulsjö 103. ”För att kunna utveckla caféverksamheten och samtidigt kunna följa lagar och restriktioner med anledning av corona har vi fått utöka bemanningen och anställa fler sommarvärdar”. En annan förändring är att alla årets programaktiviteter är planerade för att kunna äga rum utomhus. På grund av pandemilagen är antalet deltagare begränsat, därför måste man anmäla sig i förväg. ”För att kunna ta emot så många deltagare som möjligt har vi istället valt att ha flera visningar eller workshops av samma slag på samma dag”, fortsätter Marcus Drotz. 

Olika vägar till bergslagens historia

Berättelsen om Siggebohyttan utgår från den stormrike bergsmannen Anders Andersson som byggde mangårdsbyggnaden, hans familj och släkt. De stora rikedomar som bergsmännen ägde kom från  landskapet runt omkring och de naturresurser som fanns. Bakgrunden till gårdens överdåd och till bergslagens historia finns i landskapet runt omkring, i vattnen, skogen och berget. Och nu kan besökaren till Siggebohyttan sig få helheten till livs längs vandringsleden som leder upp till det gamla gruvområdet i skogen. Vandringsleden, som invigdes redan förra året, har i år utökats med mer information och berättelser. Under sommaren en digital guide lanseras i en app som besökaren lan ladda ner. Turen börjar runt husen på gården och berättar om byggnadernas historia. Sedan fortsätter turen upp till skogen, en bit på den gamla kyrkstigen. Väl uppe i skogen finns spår från en kolmila, grunden efter gruvstugan och cirkeln som visar var hästarna trampat i århundraden för att driva hissen ner i den djupa gruvan. Om platserna finns sägner, fakta och berättelser, som går att ta del av i den digitala guiden. 

Under året har museet gjort en satsning kring bergslagens historia på många sätt, inte bara på Siggebohyttan. Den som laddar ner appen kommer också att få en digital vägledning till fyra andra platser runt om i bergslagen där länsmuseet har satt upp miniutställningar på temat. Utgångspunkten är källor till bergslagens historia, hoten mot bergslagshistorien och den spännande ”boomen” av hyttbyggande som skedde under medeltiden i Noraskogs bergslag. Och på slottet i Örebro finns en ny utställning på temat just med namnet ”Boom i Bergslagen”. 

Mer att göra på Siggebohyttan

Konstnären Karl Axel Pehrson, han med guldbaggen, tillbringade sina barndoms somrar i närheten av Siggebohyttan. Länsmuseet uppmärksammar hans 100-dag med en vepa-utställning på logen samt flera workshops för olika åldrar och nivåermed konstnären Alexander Creutz. För barn erbjuds även slöjd-workshops och arkeologiskola. 

Slöjdkonsulent Lars Peterson tar i mitten av sommaren besökaren med på en promenad upp till skogen i närheten för att visa och berätta om hur slöjden börjar i skogen, om hur man kan se på träd hur de kan tas tillvara för slöjdändamål. Om de intressanta och vackra byggnaderna på gården handlar en ny visning som byggnadsantikvarie Charlott Torgén bjuder in till. Hon kommer att berätta om hur man kan läsa spåren av husens historia. 

I butiken har utbudet utökats med fler unika och spännande produkter, till exempel museets unika profilprodukter med Karl Axel Pehrson-tema. Nytt för i år är slöjdpåsar för barn med bland annat materialsatser att sy sin egen katt Siggebohytte-Sigge. 

1 kvm lin

Hemslöjdskonsulenterna i Örebro län på Örebro läns museum arrangerar i år projektet 1kvm lin. Det är ett lärandeprojekt där deltagare runt om i hela landet enskilt och tillsammans odlar och bearbetar linets frö till fiber. I Örebro län har omkring 200 personer anmält sig. På Siggebohyttans bergsmansgård finns en liten linodling i trädgården. Under sommaren föreläser slöjdkonsulent Lina Jatko om linet och projektet under flera tillfällen.

Nöje | Länet
Örebronyheter

Källa: Örebro läns museum

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in