Fullvaccinerade personer med beroende-diagnos har högre risk för COVID-infektioner

Av på 8 oktober, 2021

En analys av elektroniska journaler för 580 000 fullt vaccinerade personer i USA fann att risken för COVID-infektion bland vaccinerade patienter med beroende-diagnoser var låg totalt sett, men högre än risken bland vaccinerade personer utan beroende. Studien publicerades idag i World Psychiatry.

Studien fann också att samtidigt förekommande hälsotillstånd och ogynnsamma socioekonomiska hälsofaktorer, som är vanligare hos personer med missbruksstörningar, verkar vara i hög grad ansvariga för den ökade risken för COVID-infektioner hos fullvacinerade. Personer med beroende av alkohol, cannabis, kokain, opioid och tobaksbruk – hade också förhöjd frekvens av sjukhusvistelse och död efter COVID trots fullvaccination.

Viktigt att fortsätta uppmuntra vaccination

”Först och främst är vaccination mycket effektiv för personer med beroende-diagnoser, och den totala risken för COVID bland vaccinerade personer med beroende är mycket låg.”, kommenterar professor Nora D. Volkow, M.D som är en av huvudförfattarna till studien. ”Vi måste fortsätta att uppmuntra och underlätta COVID-19-vaccination bland personer med beroende, samtidigt som vi erkänner att även efter vaccination löper denna grupp en ökad risk och bör fortsätta vidta skyddsåtgärder mot COVID-19.”

Analyser som gjordes i de tidiga stadierna av pandemin (länk är extern) fann att personer med beroende löpte ökad risk för COVID-infektion och var mer benägna att få svår sjukdom som kräver sjukhusvistelse eller leder till dödsfall. Sedan dess har vacciner blivit allmänt tillgängliga som kraftigt minskar risken för COVID-19 och svår sjukdom.

Hälsa | Världen
Örebronyheter

Källa: David Grönte Medicinsk Konsult AB

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in