Fyra av fem är nöjda med sin senaste resa med Länstrafiken

Av på 3 februari, 2021
Resenärer i kollektivtrafiken

Örebro läns resenärer har goda erfarenheter av att resa med kollektivtrafik i Länstrafikens regi. Under ett tufft år präglat av pandemi och minskat resande uppger fyra av fem resenärer att de är nöjda med sin senaste resa. Det visar årsrapporten från kvalitets- och resvaneundersökningen Kollektivtrafikbarometern för år 2020.

På grund av covid-19 blev 2020 på många sätt ett annorlunda år och för Länstrafiken innebar pandemin bland annat ett minskat antal resenärer. Enligt Kollektivtrafikbarometern minskade kollektivtrafikens marknadsandel från 18 till 10 procent. 

– Jag tolkar det som att våra resenärer har tagit till sig informationen om riskerna vid trängsel på bussar och i andra allmänna utrymmen och att de därför valt att avstå från att resa med kollektivtrafiken. Men så snart pandemin är över hoppas vi naturligtvis att dessa resenärer kommer tillbaka till oss, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef på Länstrafiken. 

Rapporten visar att tre av fyra resenärer räknar med att återta sitt normala resande så snart pandemin är över. Kanske kan också resenärernas positiva upplevelser av tidigare resor bidra till en hög grad av återvändare. I rapporten går det att läsa att fyra av fem resenärer, 80 procent, är nöjda med sin senaste resa vilket är en marginell höjning jämfört med året innan. Vidare anser nästan nio av tio resenärer, 89 procent, att de kommer fram i tid när de väljer att resa kollektivt. 

– Det är naturligtvis väldigt roligt att våra kunder uppskattar den service vi erbjuder och att de känner att de kommer fram i rätt tid. Det är något vi bär med oss in i det förbättringsarbete som vi arbetar med kontinuerligt, säger Fredrik Eliasson. 

De nya bussarna är något som tycks ha gjort avtryck på resenärerna. Andelen som anser att det är rent och snyggt i fordonen har nämligen ökat med nio procentenheter mellan åren 2019 och 2020, från 70 till 79 procent. 

Jämförelsetalet NKI, Nöjd Kund Index, visar dock att det finns en del förbättringar att göra. Detta då NKI för 2020 uppgår till 62 procent bland kunder och 50 procent bland allmänheten i stort. Det är ungefär samma resultat som året dessförinnan och ligger nästan på samma nivå som rikssnittet.

Länet
Örebronyheter

Källa Länstrafiken

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in