Fyra av fem bekräftade föräldraskap i ny e-tjänst

By on 17 februari, 2023
Arkivbild

Förra året infördes möjlighet för ogifta föräldrar att bekräfta föräldraskap digitalt, e-tjänsten blev snabbt mycket populär. Första året använde 80 procent av de som kunde göra det den nya tjänsten.

Övriga vände sig till kommunens socialkontor, vilket före 2022 var enda möjligheten.

– I e-tjänsten bekräftar den som inte fött barnet föräldraskapet, och den som fött barnet godkänner bekräftelsen. Båda signerar med e-legitimation. Därefter är föräldraskapet fastställt. Det är en väldigt enkel tjänst. Att så många har använt tjänsten ser vi som en positiv bekräftelse på att detta har varit efterlängtat, säger Tobias Wijk, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

För att kunna använda tjänsten krävs att barnet och föräldrarna är folkbokförda i Sverige. Föräldrarna behöver också vara myndiga vid barnets födelse. E-tjänsten går bara att använda de första 14 dagarna efter barnets födelse.

Om föräldrarna inte kan eller vill göra det digitalt så kan de bekräfta föräldraskapet hos socialnämnden. Socialnämnderna har ansvar för att utreda vem som är förälder till ett barn, såsom tidigare.

Om föräldrarna är gifta eller registrerade partner med varandra anses maken automatiskt som förälder till barnet, men i annat fall måste föräldraskapet fastställas genom bekräftelse eller dom. År 2022 föddes 105 000 barn och för 60 000 av dessa behövde föräldraskapet fastställas.

I Skatteverkets e-tjänst kan föräldrarna också direkt anmäla att de vill ha gemensam vårdnad.

Det finns situationer då den digitala tjänsten inte kan användas. Så är fallet till exempel om någon av personerna är under 18 år eller har skyddade personuppgifter.

Statistik för 2022, det första året efter att tjänsten införts

Län Andel till kommuner
Stockholm 22 %
Uppsala 17 %
Södermanland 23 %
Östergötland 16 %
Jönköping 16 %
Kronoberg 19 %
Kalmar 15 %
Gotland 23 %
Blekinge 21 %
Skåne 21 %
Halland 17 %
Västra Götaland 19 %
Värmland 19 %
Örebro 19 %
Västmanland 20 %
Dalarna 19 %
Gävleborg 23 %
Västernorrland 20 %
Jämtland 19 %
Västerbotten 19 %
Norrbotten 18 %
Samtliga län 20 %

Sverige
Örebronyheter

Källa: Skatteverket

You must be logged in to post a comment Login