Fyra av fem lärare i Örebro län saknar läromedel

Av på 7 april, 2022
Arkivbild

Fyra av fem lärare, 80 procent, uppger att deras skola saknar läromedel i minst ett ämne. Det visar Lärarpanelen, en undersökning av NE (Nationalencyklopedin) där 1 422 lärare över hela Sverige har besvarat frågor om tillgången och kvaliteten på läromedel.

I Örebro län innebär en motsvarande andel att cirka 3 000 av länets ungefär 3 800 lärare tvingas arbeta utan kompletta läromedel.

– Elevers rätt till utbildning av hög kvalitet förutsätter att alla lärare kan använda aktuella och kvalitetssäkrade läromedel i sin undervisning. Så ser det dessvärre inte ut i dag. Vår förhoppning är att Lärarpanelen kan bidra till ökad kunskap hos landets beslutsfattare och på sikt en förbättrad situation för Örebro läns lärare och elever, säger Fredrik Bengtsson, vd på NE.

I NE:s Lärarpanelen 2022 har 1 422 lärare i grund-, sär- och gymnasieskolor över hela Sverige svarat på frågor om tillgången och kvaliteten på läromedel i deras skolor. Vad gäller kvaliteten svarar åtta av tio lärare, 78 procent, att den är god medan 16 procent uppger att den är bristfällig.

Däremot ser situationen värre ut vad gäller tillgången till läromedel. Fyra av fem lärare, 80 procent, uppger att de saknar läromedel i minst ett ämne. I Örebro län innebär en motsvarande andel att cirka 3 000 av länets ungefär 3 800 lärare inte har kompletta läromedel. Var fjärde lärare, 26 procent, saknar kompletta läromedel i flera ämnen och årskurser, och beskriver tillgången till läromedel i skolan som ganska eller mycket bristfällig.

– Det är sorgligt att konstatera att elevernas tillgång till läromedel i dag avgörs av vilken kommun de bor i, vilken skola de går i och vilka ämnen de läser. Nu måste Utbildningsdepartementet hörsamma hur läget faktiskt ser ut i landet, och agera därefter, säger Fredrik Bengtsson.

NE (Nationalencyklopedin) är ett kunskaps- och läromedelsföretag som arbetar för att alla elever ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning. Enligt den senaste PISA-undersökningen är Sverige sämst av alla nordiska länder på att skapa en likvärdig skola. Lärarpanelen är ett initiativ för att komplettera bilden av den svenska skolans utmaningar.

Örebro län
Örebronyheter

Källa NE – Nationalencyklopedin

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in