Fyra av fem verksamheter satsar på ökad digital kompetens

By on 31 december, 2017
Arkivbild

83 procent av alla svenska företag och aktörer inom offentlig sektor kommer öka satsningarna på digital kompetens de närmaste tre åren, behoven är störst inom rådgivning och datasäkerhet. Det visar Vismas rapport Det digitala samhället, som bygger på en undersökning bland 1 400 svenska verksamheter.

– Det är glädjande att många organisationer har insett vikten av att satsa på digital kompetens. Samtidigt är det viktigt att vara konkret och definiera vilka kompetenser som är prioriterade för verksamheten, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

I Vismas rapport Det digitala samhället uppger mer än åtta av tio svenska organisationer, 83 procent, att satsningarna på digital kompetens kommer att öka de närmaste tre åren. Bland små och medelstora organisationer är siffran aningen lägre (78 procent), medan den inom offentlig sektor är högst (84 procent).

Den digitala kompetens som behövs mest är rådgivning, enligt 39 procent. Behovet är som störst i offentlig sektor där 46 procent uppger detta.

Även datasäkerhet rankas som en viktig kompetens. Det uppger 31 procent av landets organisationer. Dessutom ser var fjärde ett behov av dataanalys och var femte kommer behöva programmerare. Samtidigt anses kunskap inom maskininlärning mindre viktigt, ungefär var tionde organisation ser detta som ett prioriterat kompetensområde.

– Att rådgivning rankas som den digitala kompetens som behövs mest framöver kan tyda på att viljan att digitalisera finns där, men att många organisationer kanske saknar kunskap om och konkreta lösningar för hur det ska ske rent praktiskt, säger Pär Johansson.

Regionalt
Örebronyheter

Om rapporten – Det digitala samhället:
Vismas rapport Det digitala samhället analyserar digitalisering utifrån tre teman: digitalisering och individen, dagens och framtidens digitala organisationer samt det uppkopplade samhället. Med digitaliseringen menas här övergången till allt fler digitala verktyg, som automatiserar och effektiviserar, samt hur individer, organisationer och samhället påverkas av skiftet. Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning genomförd bland 1 008 svenskar samt en undersökning som besvarats av 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017. I rapporten bidrar också Vismas digitaliseringsexpert Pär Johansson med analyser av och reflektioner kring digitaliseringen av organisationer och samhället.

You must be logged in to post a comment Login