Fyra av tio svenskar har klimatångest

Av på 13 oktober, 2021

Både nya tekniska lösningar och ändrat konsumentbeteende är viktigt för att minska människans miljöpåverkan och politiker bör stötta utvecklandet av miljösmart teknik – det anser en majoritet av svenskarna i en ny undersökning kring teknik och hållbarhet som telekomoperatören Tre presenterar idag. Drygt fyra av tio svenskar uppger också att de i ganska eller mycket stor utsträckning känner klimatångest.

Huruvida det primärt är nya tekniska landvinningar eller ändrade beteenden som kommer att lösa klimatkrisen har diskuterats i Sverige under många år och det går en tydlig skiljelinje i politiken. Drygt sex av tio svenskar (61%) anser dock att både nya tekniska lösningar och ändrat konsumentbeteende är viktigast för att minska människans miljöpåverkan och därmed klara klimatutmaningarna. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av telekomoperatören Tre.

Drygt sex av tio svenskar (65%) anser också att svenska politiker bör stödja svenska företag ekonomiskt för att de ska ligga i framkant när det gäller utveckling av ny miljösmart teknik, så kallad ”klimat-tech” eller ”green tech”. Var fjärde (22%) håller inte med om det medan närmare var sjätte (14%) uppger att de inte vet.

– Sverige har länge legat i framkant globalt både när det kommer till digital utveckling och till hållbarhet. Det är tydligt att svenska folket är positiva till att teknik, jämte ändrat konsumentbeteende, kan bidra till att minska klimatutmaningarna och att man vill att våra politiker ska stötta utvecklingen. Här ser vi att såväl konsumenter som politiker och näringsliv har ett stort gemensamt ansvar för att skynda på utvecklingen, säger Haval van Drumpt, VD Tre Sverige.

Fler kvinnor än män känner klimatångest

Fyra av tio svenskar (41%) uppger i Tres undersökning att de i ganska eller mycket stor utsträckning känner klimatångest. Här är skillnaderna stora mellan könen, olika åldrar och olika delar av landet. Medan en majoritet (53%) av Sveriges kvinnor svarar att de i ganska eller mycket stor utsträckning känner klimatångest uppger färre än var tredje man (29%) samma sak.

Närmare fyra av tio (39%) av 18-29åringarna har ganska eller mycket stor klimatångest, medan färre än var tredje (32%) 50-64åring uppger samma sak. Betydligt fler i storstäderna har klimatångest jämfört med dem i mindre kommuner.

5G ska bidra till ökad hållbarhet i ny tävling

För att lyfta fram och uppmuntra idéer som bygger på 5G-teknik och kan bidra till ökad hållbarhet har Tre lanserat tävlingen ”5G Sustainability Awards”. Mellan den 28 september och den 9 november kan vem som helst skicka in sin idé kring hur man med hjälp av 5G kan göra Sverige mer hållbart. Tre inleder samtidigt ett samarbete med startupgeneratorn Antler för att kvalitetssäkra bidragen de får in och nå ut till nytänkande startups och entreprenörer.

– Vi tror att 5G har möjlighet att vara en samhällsförändrande kraft som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Även de minsta idéerna kan bidra till lösningen på våra klimatutmaningar och därför vill jag uppmana alla – från UF-företagaren till entreprenören – att fundera på hur de kan utnyttja kraften i 5G för att göra Sverige med klimatsmart och hållbart, säger Haval van Drumpt.

Vinnaren i 5G Sustainability Awards, som presenteras vid en ceremoni den 23 november, får 100 000 kronor för att förverkliga sin idé och får dessutom teknisk stöttning och rådgivning i marknadsföring av Tre. Vinnaren väljs av en jury som består av:

Gunilla von Platen – entreprenör
Saeid Esmaeilzadeh – grundare av Serendipity Group
Anna Felländer – grundare av AI Sustainability Center
Haval van Drumpt – VD på Tre
Anders Hatzigeorgiou – VD Stockholms Handelskammare
Victor Galaz – Stockholm Resilience Center
Anders Hammarbäck – partner Antler

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Tre under perioden 8-15 september 2021. Syftet med undersökningen var att få en uppfattning om vad den svenska allmänheten anser är viktigast för att minska människans miljöpåverkan samt hur stor del av den svenska allmänheten som upplever klimatångest. Totalt genomförde Novus 1020 intervjuer, vilket gav en deltagarfrekvens på 63 procent.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Tre

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in