Fyra av tio svenskar har svårt att sova – riskerar hälsan

Av på 14 februari, 2019

Sömnsvårigheter är vanligt i Sverige. Enligt färsk statistik från Folkhälsomyndigheten som det digitala hälsoföretaget Yogobe sammanställt har fyra av tio svenskar svårt att sova, något som kan leda till problem med hälsan.

Sömn är en förutsättning för att må bra och ha god hälsa. När vi sover återhämtar vi oss, blir bättre på att hantera stress och minskar risken att drabbas av vissa sjukdomar. Sömnsvårigheter måste tas på allvar. De påverkar både individen och samhället, med nedsatt livskvalitet och på sikt risk för sjukskrivningar som belastar sjukvården, säger Peter Munteanu, vd för Yogobe.

Ny statistik från Folkhälsomyndigheten visar att fler än fyra av tio svenskar, 37 procent, har problem med sömnen och att sex procent har svåra besvär. Mest utbrett är sömnproblem bland kvinnor. Så många som 42 procent av kvinnorna har sömnbesvär och åtta procent har svåra besvär.

Sömnproblem och stress hänger ihop
Stress är det vanligaste skälet till sömnproblem. Kroppen får svårt att koppla av, varva ner, somna och sova sammanhängande. När stressen och sömnsvårigheterna blir långvariga, kan hälsan påverkas negativt.

Statistiken från Folkhälsomyndigheten visar också att 15 procent av svenskarna känner sig stressade.

Det finns en rad beprövade sätt att motverka stress. Forskning har visat att både yoga och meditation, såsom mindfulness, har god effekt när det gäller att hantera och lindra effekterna av stress. Med kvalitativa digitala lösningar kan många få hjälp samtidigt och till en låg kostnad. Det är jämlikt, kostnadseffektivt och tillgängligt helt på individens eller patientens villkor, säger Peter Munteanu.

Mindfulness ett verktyg mot stress och sömnbesvär
Mindfulness är en meditationsteknik där man tränar förmågan att öka medvetenheten i nuet. Det är också ett förhållningssätt att ta med sig i vardagen när livet känns stressigt. Den som regelbundet utövar mindfulness kan bli hjälpt att slappna av och känna sig lugnare. Det gör det lättare att somna och ge bättre sömn.

Fakta: Fem skäl till att meditera
– Man får lättare att slappna av
– Det kan minska ångest och stressymptom
– Det ökar det generella välbefinnandet
– Det kan bidra till en jämnare hjärtfrekvens
– Många får lättare att hantera känslor

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Om statistiken:
Statistiken om svenskarnas psykiska ohälsa i form av sömnbesvär och stress är hämtade i Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsodatabas, som uppdaterades i december 2018, och avser åren 2015-2018. Siffrorna är självrapporterade, vilket innebär att de svarande själva har fått uppskatta sitt mående.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in