Fyra miljoner kronor ska stärka regional samverkan

Av på 17 juni, 2021

Örebro läns kommuner ser behov av en plattform för samverkan där de kan knyta an till forskning och näringsliv för att med gemensamma krafter möta de framtida utmaningar som till exempel en åldrande befolkning innebär. Som svar på detta behov fattade den regionala tillväxtnämnden under onsdagen beslut om att skapa en regional testbädd.

– Vi vill hjälpa kommunerna med de utmaningar som väntar dem, och där tror vi att den testbädd vi nu tagit beslut om kan komma till stor nytta. Det blir en plattform där kommunerna kan samverka med näringslivet och med andra utförare av välfärdstjänster så att alla människor kan leva självständiga och aktiva liv, säger Irén Lejegren (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Region Örebro län skjuter till strax över fyra miljoner kronor till det projekt som under tre år ska vidareutveckla den testbädd som finns i dag.

– Vår förhoppning är att kunna samla så mycket kunskap som möjligt för att hjälpa kommunerna med utvecklingen av en välfärdsteknologi som gynnar individen, samhället och näringslivet i Örebro län. Tanken är att företag, akademi och andra organisationer ska kunna samarbeta för att utveckla, testa och införa nya produkter och tjänster, säger Irén Lejegren.

Detta arbetssätt väntas förbättra möjligheten till att de tjänster som utvecklas av näringslivet möter och matchar de behov som identifieras inom de offentliga verksamheterna vilket i sin tur leder till att varje skattekrona används på bästa sätt och att slutprodukterna blir så bra som möjligt.

Inledningsvis medverkar kommunerna Örebro, Askersund, Karlskoga, Degerfors, Hallsberg och Ljusnarsberg i projektet men förhoppningen är att testbädden så småningom ska bli permanent och att ytterligare kommuner väljer att ansluta.

Ekonomi | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in