Gammal teknik ger nytt liv till ökenmark med stöd från Sida

Av på 25 november, 2018
Man sätter plantor i små fickor i den hårda jorden enligt Zaï-tekniken.

Med traditionella tekniker där varje droppe regn tas tillvara har förtorkade och övergivna åkermarker i Burkina Faso odlats upp på nytt. Bonden Yacouba Sawadogo får Right Livelihood-priset för sitt arbete med att sprida kunskapen om de gamla metoderna, som kan få skog att växa i Saharas utkanter.

Nu ger Sida 200 miljoner till ett projekt där den traditionella tekniken ska användas i stor skala för att få ökenmark i Burkina Faso att grönska och ge mat.

I Burkina Faso är åkrarna ofta små, och det gör det svårt att öka produktionen av mat. Och det är livsnödvändigt att den ökar. Det här nya projektet ger småbönder möjlighet att kombinera modern teknik, som traktorer med plogar, med traditionella tekniker som kräver mycket arbete. På så sätt kan bönderna öka produktionen, själva få ökade inkomster och se till att människorna i Burkina Faso har säker tillgång på livsmedel, säger Göran Björkdahl som är programhandläggare för miljö och jordbruk vid ambassaden i Ouagadougou.

Sparsamt regn gör maximal nytta
När man försöker odla i en trakt där det regnar sällan, och marken kan bli torr och stenhård, behöver man ta tillvara varje droppe vatten. Man behöver vårda jorden så att den blir fylld av näring. Zaï-tekniken är en traditionell teknik i Burkina Faso och grannländerna, som går ut på att gräva fickor i jorden, stora som krukor ungefär, och fylla dem med gödsel och kompost och sedan så eller plantera i dem. Vatten stannar kvar i hålorna, och maximerar plantornas chans att växa. Termiter och andra insekter lockas av kompostmaterialet, och gångarna de gräver luckrar upp marken. Sawadogo kombinerade Zaï-tekniken med att plantera vissa arter av träd, vars rötter leder ner vatten i jorden.

Han betraktades som galen av de andra byborna i hembyn Gouba. Men när han lyckats få en skog att växa upp och fått eroderad och övergiven åkermark att ge mat igen gav hans belackare med sig, säger Mia Rimby, Chargé d’Affaires på ambassaden i Ougadougou.

Risodlingar och grönsaksträdgårdar
Organisationen Terre Verte i norra Burkina Faso samarbetar sedan flera år med lokala bönder i fyra pilotfarmer, där de odlar med bland annat den traditionella Zaï-tekniken. Marken som brukas av pilotfarmerna ger tre gånger så mycket mat som genomsnittet i norra Burkina Faso, där det finns stora problem med osäker matförsörjning till en växande befolkning. Sida ger nu 200 miljoner kronor under fem år för att Terre Verte i samarbete med organisationen SOS Sahel ska driva sammanlagt sju pilotfarmer, och sprida kunskap om metoder för att vårda jordbruksmark så att 50 000 hushåll kan öka sina inkomster. I planerna finns också risodlingar som ska bevattnas från regnvattendammar och grönsaksträdgårdar. 30 000 hektar odlingsmark ska öka sin produktivitet med 50 procent.

Tanken är att pilotfarmerna ska bli konkreta exempel som kan övertyga småbrukare och myndigheter att det här är en framtidsmodell för familjejordbruket. Att det blir både ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt, säger Göran Björkdahl.

I Terre Vertes pilotfarmer tas allt regnvatten tillvara i kanaler, jordvallar eller stenrader, och det som inte används direkt sparas i handgrävda dammar. Trädplantering är en viktig del i arbetet, där rätt sorts träd kan berika jorden och ge frukt, nötter, mediciner och byggmaterial. Sverige har stött markvård i Sahel-området sedan 80-talet, men med det nya stödet hoppas Sida att fler ska dra nytta av metoderna.

– Yacouba Sawadogo har ägnat sitt liv åt att sprida ett gammalt knep som ingen trodde på, utan att ge upp. Nu blir hans övertygelse och resultat uppmärksammade världen över, säger Mia Rimby.

Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in