Gåvor från allmänheten ökar och når ny rekordnivå

By on 15 augusti, 2017

Gåvor från allmänheten ökar och når ny rekordnivå – Svensk Insamlingskontroll presenterar statistik för 2016.

Den svenska allmänhetens vilja att skänka pengar till organisationer med 90-konto fortsätter att öka och under 2016 uppgick gåvorna från privatpersoner till 7,2 miljarder kronor.

Svensk Insamlingskontroll offentliggör i dag statistik för insamlingsåret 2016 som är baserad på 90-kontoinnehavarnas rapportering till Svensk Insamlingskontroll. Det finns idag 425 organisationer med 90-konto som bedriver insamlingsverksamhet i Sverige.

Insamlingsorganisationernas totala intäkter uppgick till 19,8 miljarder kronor, det är en ökning mot föregående år med 324 miljoner kronor. Allmänhetens givande når ny rekord- nivå och uppgår till 7,2 miljarder kronor, en ökning med 100 miljoner kronor mot föregående år, där en förklaring till ökningen utgörs av fortsatta flyktingströmmar. Bidragen från näringslivet och andra organisationer fortsätter också att öka.

– Det är mycket glädjande med en fortsatt ökad givmildhet, att allmänhet och övriga givare uppvisar ett stort förtroende för organisationer med 90-konto och att givandet till dessa når nya rekordnivåer. Det visar också att behovet av kontroll är mycket viktigt, att organisationerna har ordning på sin ekonomi, hur gåvorna används och att ett det finns ett högt förtroende för att skänka gåvor och bidrag till organisationer med 90-konto, säger controller Tommy Jonsson på Svensk Insamlingskontroll.

Allmänheten och övriga givare har blivit mer medvetna om 90-kontots betydelse när det gäller offentliga insamlingar. 90-kontot och Svensk Insamlingskontrolls logotyp är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.

Organisationer i Örebro med 90-konto:

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login