Gemensam riktning för framtida energi- och klimatarbete

Av på 25 maj, 2021
Arkivbild

I dag behandlade regionstyrelsen ett nytt energi- och klimatprogram för Örebro län. Programmet sätter ramarna för de kommande årens långsiktiga arbete för att nå ökad energieffektivisering, minskad klimatpåverkan och högre andel förnybar energi i länet.

– I en bred dialog med länets aktörer har vi och länsstyrelsen tagit fram ett uppdaterat energi- och klimatprogram som ger oss en långsiktig och gemensam klimatvision. Programmet utgör ett ramverk för Region Örebro läns egna energi- och klimatarbete samtidigt som det underlättar vårt stöd till andra aktörer i länet när de jobbar med dessa frågor, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Energi- och klimatprogrammet är uppbyggt kring visionen ”I Örebro län arbetar vi tillsammans för att minska klimatutsläppen och använda resurser på ett hållbart sätt. Vi har en effektiv energianvändning och den energi som används är förnybar”. Till visionen är tre övergripande mål och fem insatsområden knutna.

– Man skulle kunna säga att visionen visar riktningen för vårt gemensamma energi- och klimatarbete och att de tre övergripande målen gör det möjligt att mäta hur vi lyckas med målsättningen att säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer i Örebro län, säger Andreas Svahn.

De tre målen är:

  • Minska utsläppen av växthusgaser
  • Öka andelen förnybar energi
  • Öka energieffektiviseringen

Energi- och klimatprogrammet för Örebro län är ett gemensamt dokument för Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län, och det ska fastställas av regionfullmäktige och av ledningen för länsstyrelsen i en parallell process.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in