Gemensam satsning för ett stärkt föräldraskap

Av på 18 september, 2018

Nu sätter norra länsdelen alla barn i centrum. Norrkommunerna och Region Örebro län genomför föräldrastödsutbildning för småbarnsföräldrar.

I höst genomför Region Örebro län tillsammans med Hällefors, Nora, Ljusnarsbergs och Lindesbergs kommuner gruppträffar om föräldrastöd för småbarnsföräldrar. Satsningen är en del i samverkan för psykisk hälsa-arbetet.

Under våren genomfördes Pulsprojektet som också var en satsning i samverkan mellan kommunerna och sjukvården i den norra länsdelen. En satsning som syftade till att få fler skolbarn i rörelse, och som i utvärdering också visat sig ha den effekten, framför allt på flickor.

Nu är det dags för nästa gemensamma satsning i förebyggande syfte.

Den här gången handlar det om att ge föräldrar till barn mellan tre och tolv år verktyg att bli tryggare i sin föräldraroll.

Hur är man en god förebild för sitt barn? Går det att förebygga konflikter i familjen? Och hur ska man hantera den stress och ilska som ibland uppstår när man lever tillsammans? Om bland annat detta kommer det handla om vid gruppträffarna som även ger utrymme för diskussioner och övningar.

Länet | Norra länsdelen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in