Gemensamt initiativ ska minska andelen inhyrd personal

Av på 26 november, 2020
Arkivbild

Region Örebro län står tillsammans med många av landets övriga regioner i begrepp att genomföra en upphandling av inhyrd personal.

– Vårt mål om att bli oberoende av inhyrd personal kvarstår trots att vi går in i den här upphandlingen. Men om vi ska klara kompetensförsörjningen framöver måste vi ha möjlighet att ta hjälp av bemanningsföretagen när vår egen personal inte riktigt räcker till av en eller annan anledning, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Tanken är att en upphandling som involverar majoriteten av landets regioner ska ge ökad kraft och på så sätt förbättra läget vid framtida förhandlingar med bemanningsbranschen.

– Genom att formulera våra krav och önskemål på ett gemensamt sätt får vi och övriga regioner ett bättre förhandlingsläge än vad vi har i dag. Det kommer i förlängningen att leda till att det blir mindre lockande att gå från fast anställd till hyrpersonal, att regionerna får betala rimligare priser för den inhyrda personalen och att kvaliteten på vården blir högre, säger Andreas Svahn.

Trygg vård och god arbetsmiljö

De fördelar som Andreas Svahn lyfter fram är viktiga delar i Region Örebro läns strävan om att på sikt bli oberoende av inhyrd personal.

– Region Örebro län är en av elva regioner som totalt sett minskat användningen av hyrpersonal, men det gör inte att vi är nöjda. Vinsterna med att ha en så hög andel egen personal som möjligt är allt för stora för att vi ska kunna slå oss till ro. Det handlar till exempel om att kunna erbjuda patienterna en trygg och kontinuerlig vård av hög kvalitet och att kunna erbjuda våra medarbetare en god arbetsmiljö, säger Andreas Svahn.

Gemensam upphandling

Det var vid dagens regionstyrelse som ledamöterna beslutade att anta en avsiktsförklaring om att delta i en nationell, gemensam upphandlingen av hyrpersonal till hälso- och sjukvården. Beslutet villkorades med att minst 15 av landets regioner deltar i upphandlingen.

Region Örebro län har tillsammans med landets övriga regioner sedan år 2016 deltagit i ett långsiktigt arbete för att uppnå ett oberoende av inhyrd vårdpersonal. Med benämningen oberoende avses att regionen endast anlitar bemanningsföretag vid tillfälliga arbetstoppar eller då det råder extraordinära omständigheter, men inte istället för ordinarie bemanning av den löpande verksamheten. Det kan också handla om inhyrd personal med specialistkompetens som behövs inom vissa områden.

Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in