Gemensamt kommunstyrelse-möte för KNÖL-kommunerna

Av på 22 maj, 2019
Hällefors, LIndesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner samarbetar i det så kallade KNÖL-samarbetet.

Den 24 maj är det dags för årets första gemensamma kommunstyrelsemöte för kommunerna i norra länsdelen, de så kallade KNÖL-kommunerna. Samtliga kommunstyrelseledamöter i Lindesbergs, Ljusnarsbergs, Nora och Hällefors kommuner är inbjudna. 

Mötet startar kl 09.00 allmänheten är välkomna från kl 13.00, mötet håller till på Gästis i Grythyttan och värd denna gång är Hällefors kommun.

Sammanträdespunkter:

  • Nuläge situationen kring Arbetsförmedlingen samt Migrationsverket
  • Samhällsbyggnad Bergslagens uppdra
  • Kommande avgifter och taxor för ärenden avseende plan- och bygglagen, PBL
  • Aktuella siffror kring senaste NKI-mätningen(nöjd kund-index)
  • Tursam
  • Besök av kommunpoliserna och dialog kring BRÅ arbetet, allmän lägesbild, brott och narkotikasituationen och nuvarande medborgarlöften.

Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in