Gemensamt spadtag för nytt vård- och omsorgsboende i Bettorp

By on 28 september, 2020
Kornellen ska byggas på tomten med fastighetsbeteckning Giffeln 1. Arkitektskiss: Liljewall arkitekter.

Bygget av det nya vård- och omsorgsboendet Kornellen i Bettorp började som planerat i maj 2020, Torsdag 1 oktober kl. 13 tar Örebro kommun och byggherren NCC ett gemensamt spadtag för att uppmärksamma bygget

Under hösten 2019 stod det klart att NCC kommer att bygga Örebro kommuns nya vård- och omsorgsboende i Bettorp. Bygget av det nya boendet Kornellen startade som planerat i maj 2020 och nu tar Örebro kommun och NCC ett gemensamt spadtag för att uppmärksamma bygget, som planeras vara färdigt i slutet av 2021.

Medverkar gör politiker och tjänstemän från Örebro kommun samt representanter från NCC, vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av covid-19.

Planerad inflytt december 2021

Med NCC som byggherre, bygger Örebro kommun ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 platser samt en gruppbostad och hemvårdslokaler i Bettorp. Fastigheten kommer även att inrymma en restaurang och ett tillagningskök. Tidplanen är att inflytt i de nya lokalerna kan ske i december 2021.

Lokalt | Bettorp Örebro
Örebronyheter

Källa Örebro Kommun

You must be logged in to post a comment Login