Gemensamt system ska förbättra samordningen av gatuarbeten

By on 29 maj, 2023

Nu finns ett nytt, gemensamt system som ska underlätta i planering och samordning av gatuarbeten i Örebro, systemet kommer användas av både Örebro kommun och andra utförare som söker tillstånd för gatuarbeten.

Det nya systemet är en kartvy över planerade och pågående arbeten i Örebro. Kartsystemet kommer att visa arbeten som Örebro kommun ansvarar för, till exempel vad gäller belysning eller vatten och avlopp, men också arbeten som andra aktörer utför. Här kan alla som ska utföra ett arbete, söka de tillstånd som krävs för att genomföra det. Tillstånden förvaltas i sin tur av kommunen:

– Det här är ett system som hanterar olika tillstånd som förvaltas av oss i Örebro kommun och visas i form av en karta. Här kan de som äger ledningarna i marken ansöka om starttillstånd, se var och när olika arbeten genomförs och vem som ansvarar för det, säger Randi Andreassen, planerare, Teknik- och serviceförvaltningen.

Redan idag kan alla söka information om pågående och planerade gatujobb som sker i Örebro kommuns regi på orebro.se. Men genom kartan kommer det bli enklare att få en gemensam bild över alla pågående arbeten, oavsett vem som ansvarar för det.

För att få utföra ett gatuarbete krävs olika tillstånd, bland annat ett tillstånd för hur arbetet kommer att påverka trafikanter och hur framkomligheten ska lösas under byggtiden. Kartsystemet är ett hjälpmedel för de som ansöker om tillstånden. Genom att arbeta i det nya kartsystemet kan dessutom alla som ska utföra ett arbete i god tid se arbeten som planeras av andra aktörer, något som ska bidra till bättre samordning:

– Utifrån hur systemet är utformat, kommer det kräva ännu mer framförhållning av de som söker tillstånd, eftersom man redan vid ansökan om när man ska gräva behöver bifoga en godkänd schaktremiss och trafikanordningsplan. Schaktremissen visar var ledningar ska ligga, medan trafikanordningsplanen beskriver hur man påverkar trafiken och exakt var arbetet ska ske. Det här kan då även andra aktörer ta del av och genom det hoppas vi kunna förbättra den framtida samordningen än mer, berättar Kristoffer Grönlund, kontrollant och rådgivare, Teknik- och serviceförvaltningen.

Alla akuta arbeten, till exempel lagning av akuta vattenläckor, kan påbörjas utan anmälan. Då ska anmälan komma in första vardagen efter start.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login