Genombrott kan bidra till att upptäcka hjärt-kärlsjukdom i tid

By on 7 juli, 2024
Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Bild: Hjärt- Lungfonden

Svenska forskare har tagit fram ett test som på drygt fem minuter, kan identifiera personer som har hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller andra allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Testet går att göra hemma och har lika stor träffsäkerhet som en undersökning där man tar blodprover och mäter blodtryck.

Det visar en studie baserad på data från Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS.

— En hjärtinfarkt kommer ofta som en blixt från en klar himmel. Många som drabbas är till synes friska och symtomfria, men har fettinlagringar i hjärtats kranskärl (åderförkalkning). Vårt test gör det möjligt att hitta nästan två tredjedelar av de personer i åldrarna 50–65 år som har mycket åderförkalkning i hjärtats kranskärl och därmed har hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Hemmatestet bygger på data från befolkningsstudien SCAPIS. Testet består av 14 frågor och tar cirka 5–8 minuter att besvara. Frågorna handlar till exempel om ålder, kön, vikt, midjemått, rökning, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes samt om man har hjärt-kärlsjukdom i släkten.

Enligt den nya studien, som är publicerad i Journal of the American Heart Association (JAHA), kan hemmatestet genom att kombinera information från dessa frågor i en speciell algoritm upptäcka 65 procent av de individer som har högst risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom.

— Resultaten visar att vårt hemmatest har lika stor träffsäkerhet som en undersökning på klinik med blodprov och blodtrycksmätning. Om vi kan göra testet allmänt tillgängligt i vården kan det spara både liv och lidande, eftersom det kan hjälpa oss att hitta de som har hög risk att drabbas av hjärtinfarkt eller som i dag är underbehandlade, säger Göran Bergström.

Studien bygger på data från 25 000 personer i åldern 50–64 år som ingår i befolkningsstudien SCAPIS. Samtliga deltagare i SCAPIS har fått hjärtats kranskärl undersökta med datortomografi, vilket ger en bild av hur mycket åderförkalkning en person har.

Genom att jämföra bilderna av hjärtat med de frågeformulär som deltagarna besvarat har forskarna kunnat se vilka faktorer som hade starkast samband med graden av åderförkalkning. Forskargruppen har redan inlett studier i Sverige och på data från USA, för att utvärdera hur testet fungerar på olika grupper.

— Ett av målen med vår stora forskningssatsning SCAPIS är att kunna hitta riskpersoner och behandla dem innan sjukdom uppstår. Ett test som kan varna i tid skulle rädda många liv och bespara mycket lidande. Därför är resultaten från Göran Bergströms studie mycket intressanta, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Hjärt- Lungfonden

You must be logged in to post a comment Login