Geografiska varumärken stärker utvecklingen av lokalt producerad mat

Av på 16 april, 2021
Foto: Pontus Lundahl

Allt fler konsumenter efterfrågar idag närproducerad mat. Det innebär stora möjligheter för lokala livsmedelsproducenter och producentföreningar. Geografiska matvarumärken gynnar utvecklingen av lokala matprodukter genom att förmedla budskap till konsumenten om ursprung och kvalitet. Det visar den nya rapporten Geografiska matvarumärken.

Rapporten har analyserat de svenska konsumenternas inställning till lokala matvarumärken och tittat på hur dessa varumärken kan utvecklas i framtiden.

– Ett tydligt kommunicerat geografiskt ursprung på matvaror signalerar hög kvalitet för konsumenterna. Varumärken som lyfter en plats förknippas med en levande landsbygd och småskaliga mataktörer. Det är mervärden som är viktiga för många svenska konsumenter, säger Tobias Kreuzpointner, samordnare på Jordbruksverket.

Framgångsfaktorer för att utveckla varumärken

Rapporten beskriver olika framgångsfaktorer i utvecklingen av varumärken med geografisk koppling. Det handlar bland annat om hur varumärken kan bli en viktig utgångspunkt för försäljning till restauranger och livsmedelsbutiker och öppna för lokala samarbeten kring logistik- och marknadsföringsinsatser. I rapporten beskrivs också tre framgångsrika, svenska geografiska matvarumärken: ett enskilt ägt varumärke, en producentorganisation och ett kollektivt varumärke som samlar olika aktörer som representerar olika produkter.

Stärker lokalsamhället och besöksnäringen

– Vi hoppas att rapporten är till hjälp för föreningar och företag i landet som satsar på sina matprodukter att utveckla sina geografiska varumärken, sin stolthet och sitt samarbete, säger Malena Bathurst, samordnare på Jordbruksverket.

Varumärken som lyfter en geografisk plats bidrar till att stärka lokalsamhället och ger även positiva synergieffekter för utvecklingen av platsvarumärken och turistdestinationer.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in