Glädjande att trenden med minskat ungdomsdrickande håller i sig

By on 8 december, 2021
Arkivbild

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN, undersöker årligen alkoholvanor med mera bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

– Det är glädjande att trenden med att unga dricker allt mindre alkohol, samt att de debuterar allt senare håller i sig, det säger Karin Hagman, vd på IQ, i en kommentar till CANs nationella skolundersökning som presenteras idag.

Över tid ser man att allt färre unga dricker alkohol, de dricker mindre och allt färre alkoholdebuterar före 14 års ålder.

– Det är en långsiktigt positiv trend vi ser i ungas alkoholkonsumtion. På IQ har vi länge jobbat med att stötta tonårsföräldrar genom Tonåraparlören. Den ger tips och råd kring hur man som tonårsförälder tar alkoholsnacket. Den och många fantastiska förebyggande insatser lokalt runt om i Sverige är viktiga bidrag till denna utveckling, säger Karin Hagman, vd på IQ.

Årets undersökning visar bland annat:

  • Drygt var tredje niondeklassare (36 %) har druckit alkohol under de senaste tolv månaderna. 43 procent av flickorna, och 30 procent av pojkarna.
  • Drygt 2 av 3 gymnasieelever (67 %) har druckit alkohol under de senaste tolv månaderna. 71 procent av flickorna, och 64 procent av pojkarna.
  • Andelen skolelever som dricker sig berusade minst en gång per månad har gått ned, och bland niondeklassare är det 6 procent och för år 2 på gymnasiet 19 procent.
  • Andelen niondeklassare som har druckit alkohol före 14 års ålder var 13 procent. 1999 var motsvarande andel 51 procent.

Pandemin har möjligen haft viss påverkan på resultaten. När ungdomarna varit hemma mer och umgänget begränsats har sannolikt möjligheterna och tillfällena att dricka alkohol minskat.

– Det är viktigt att samhället håller i det förebyggande arbetet och att vi inte lutar oss tillbaka, nöjda över resultaten, säger Karin Hagman. – Detta är en långsiktig trend som ser ut att hålla i sig. Förhoppningsvis tar de unga med sig sina vanor upp i åldrarna. För vi vet historiskt att det är unga vuxna som är den åldersgrupp som dricker mest alkohol av alla svenskar.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa IQ
Om undersökningen
CANs nationella skolundersökning har genomförts årligen sedan 1971, vilket gör att Sverige har den längsta tidsserien i världen gällande ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar. Undersökningen riktat sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 (sedan 2004)

You must be logged in to post a comment Login