Glädjande besked att barnkonventionen ska bli lag

By on 13 september, 2017

Regeringen går vidare med att göra barnkonventionen till lag, det meddelade statsminister Stefan Löfven när han läste upp regeringsförklaringen igår.

– Det är mycket glädjande. Lagen kommer att innebära ett stärkt skydd för barns rättigheter i Sverige, särskilt för barn i utsatta situationer, säger barnombudsmannen Anita Wickström.

”Arbetet med att göra barnkonventionen till svensk lag den 1 januari 2020 fortsätter”

Det tydliga beskedet lämnade statsminister Stefan Löfven när han läste upp regeringsförklaringen vid riksmötets öppnande i dag. Barnombudsmannen välkomnar att arbetet med att göra barnkonventionen till lag fortsätter.

– Barnrättslagen behövs – trots att snart 30 år gått sedan Sverige ratificerade konventionen finns allvarliga brister i skyddet av barns mänskliga rättigheter, säger Anita Wickström.

Reformen att göra barnkonventionen till lag står på två ben. Det handlar bland annat om att det finns brister i skyddet av barns rättigheter. Till exempel när det gäller barnäktenskap, barn i den psykiatriska tvångsvården och i den statliga ungdomsvården.

Dessutom har reformen många andra fördelar, anser Barnombudsmannen:

* En lag kan direkt tillämpas i domstolar och andra myndigheter.

* Barnrättslagen kommer att bidra till att barn ses som rättighetsbärare.

* Luckor som finns i lagstiftningen täpps till.

* När rättigheterna samlas i en lag blir det tydligt att bestämmelserna hänger samman.

* Barnrättslagen får företräde framför till exempel förordningar och myndighetsföreskrifter.

– Det här betyder att barns rättigheter får en starkare ställning juridiskt, det är ett skydd för barn, säger Anita Wickström.

Det finns nu gott om tid för rättstillämpare att förbereda sig inför reformen och att inhämta kunskap om folkrättsliga tolkningsmetoder med mera, eftersom lagen ska träda ikraft först den 1 januari 2020. Som ett ytterligare stöd har regeringen aviserat att en vägledning ska tas fram. Dessutom genomför Barnombudsmannen ett kunskapslyft för myndigheter, kommuner och landsting under tre år. Detta lyfte statsministern också fram i dag.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login