Glädjande besked – Glanshammars torg rustas upp

By on 23 januari, 2018
En ombyggnation av Glanshammars torg kommer att påbörjas under 2018.

Glanshammars torg byggs om under 2018, målet är att skapa en trygg och attraktiv mötesplats – något som är efterlängtat av många invånare i Glanshammar.

Ombyggnation under 2018
Programberedningen för Programnämnd samhällsbyggnad har beslutat att torget i Glanshammar ska byggas om under 2018. Exakt tidsplan är ännu inte fastställd för ombyggnationen.

 – Ett nytt torg är efterlängtat av invånarna i Glanshammar. Målet med ombyggnationen är att skapa en attraktiv och trygg mötesplats för boende och besökande. De största förändringarna är att vistelsevärden ökar och att möjligheten att röra sig på platsen förbättras, säger Lovisa Berg, landskapsarkitekt på Stadsbyggnadskontoret.

Förbättringar
– Det är glädjande att den efterlängtade satsningen på torget i Glanshammar ska genomföras. Utformningen av torget kommer att ge utrymme för olika aktiviteter för alla åldrar. Det kommer bli en plats för liv och rörelse, säger Hannah Ljung (C), vice ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Torget behåller sin gröna karaktär och ramas in av träd och fasader. Bättre insyn och överblickbarhet kommer att skapas. Belysningen på torget kommer att bytas ut, för att besökare ska känna sig trygga. Det byggs en diagonal gångbana som sträcker sig från ICA-entrén över torget mot passagen över Gamla Arbogavägen. Torget kommer att erbjuda ett antal olika sociala ytor för att flera olika aktiviteter ska kunna pågå samtidigt.

 – Det är viktigt att även mötesplatser på orter utanför centrala Örebro fräschas upp. Ombyggnationen av torget blir ett lyft för Glanshammar, säger Ingalill Bergensten (KD), presidieledamot Programnämnd samhällsbyggnad.

Ny gång- och cykelväg
Trafikverket bygger en ny gång- och cykelbana mellan Örebro och Glanshammar. I samband med detta finansierar Örebro kommun en fortsättning på den fram till skolan. Det är ungefär 300 meter ny gång- och cykelväg mellan Hagagatan och Glanshammars torg. Det kommer även att byggas två passager vid skolan som gör att vägen till skolan ska kännas tryggare för elever. Gång- och cykelvägen beräknas byggas under 2018 eller 2019.

Det är väldigt kul att ombyggnationen av Glanshammars torg och bygget av en ny cykelväg börjar samtidigt. När Örebro kommun växer så snabbt och nya bostadsområden byggs är det extra viktigt att också kunna rusta upp de befintliga bostadsområdena. Hela kommunen ska vara en del av Örebros positiva utveckling, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login