Gläntan – kreativ skapandemiljö

By on 5 juli, 2022
Bild: Bergslagens Sparbank

Gläntan – kreativ skapandemiljö och en utställning om skogen, Gläntan är en spännande och kreativ lärande- och skapandemiljö – med interaktiva moment som triggar igång sinnen och fantasi kring frågor som rör processen från skog till papper.

Satsningen är en del av platsutvecklingsprojektet Bruk 2.0 och finansieras av Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse.

Frövifors pappersbruksmuseum valdes 2019 ut som en av tre platser i Örebro län som får medverka i Bruk 2.0, ett platsutvecklingsprojekt som drivs via intresseföreningen Bergslaget.

Projektet utgår från industrihistoriska kulturmiljöer och landskap runtom i Bergslagen i syfte att gemensamt utveckla dem till attraktiva besöksmål.

Målet är att platsutvecklingen ska bidra till en ökad samhällsnytta som skapar affärsmöjligheter att utvecklas hållbart – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Bild: Bergslagens Sparbank

Utställningen Gläntan är placerad i den gamla underhållsverkstaden i entréhuset på museet. Här får vi möjlighet att utforska papprets möjligheter, som exempelvis som förpackningar av formpressade fibrer, papperskonst eller tekniska innovationer som batterier tillverkade i papper. Barnen får även själva möjlighet att skapa med papper i utställningens workshopyta.

– I projektet Bruk 2.0 samverkar vi över regiongränserna i Bergslagen via intresseföreningen Bergslaget. Det hela går ut på att jobba med hållbar platsutveckling på olika ställen, som var och ett har väldigt olika förutsättningar. Vi blev utvalda som ett av tre ställen i Örebro, berättar Mikael Tiderman, museichef vid Frövifors pappersbruksmuseum.

Mångsidigt papper

Museets verksamhet är ganska bred men grunden ligger i att bevara den gamla pappersbruksmiljön i Frövifors genom att berätta om den för kommande generationer.

– De senaste åren har vi fokuserat på att täcka in en lucka i museivärlden i Sverige. Det finns inte något svenskt pappersmuseum, vilket jag kanske tycker är lite konstigt med tanke på hur viktig pappersmasseindustrin har varit. Både om man tittar industrihistoriskt men hur den påverkat den välfärd vi har idag.

Mikael förklarar att papper är ett väldigt spännande material som verkligen har framtiden för sig, både om man tittar på förpackningsindustrin eller som material över huvud taget – som kan konkurrera ut exempelvis plast, metall och glas.

– Vi har nischat oss mer och mer för att kunna fokusera på papper. Vi vill utvecklas till ett både ett svenskt papperscentrum och -museum, förklarar Mikael.

Avstamp i skogen

I Bruk 2.0 finns sedan länge ett fokus på att lyfta själva ursprunget till råvaran bakom papper: skogen.

– Vi har alltid haft skapande aktiviteter för både barn och vuxna; i vår handpappersverkstad kan man göra eget papper. En vanlig fråga som brukar dyka upp är ”hur kan ett stor massivt träd bli till något så lätt som papper?”

I konceptet samsas två olika spår, Mikael förklarar:

– Gläntan består av två delar. Den ena fokuserar på processen från skog som ren resurs till vad den kan förädlas till och den andra på allt man kan göra med papper i olika form. Förutom saker vi är vana vid, som förpackningar, finns det en hel del saker som är rätt uppseendeväckande. Idag kan vi med nanoteknik ändra förutsättningar för papprets egenskaper så det kan konkurrera med exempelvis plast. En hel del spännande saker är på gång; man har till och med lyckats konstruera batterier av papper!

Papperskonst

Att papper är en central del i konst och annan kultur är något vi alla är medvetna om. Mikael Tiderman berättar att papper är en inspirationskälla som aldrig sinar:

– Det finns så himla många sätt att ta sig an det här materialet: papier-mâché, klippa, vika – ja, allt möjligt.

Gläntan erbjuder också en skapandeverkstad: I skogsmiljö kommer en pedagog ta emot barn och tillsammans skapa med papper, samtidigt som de får lära sig om kopplingen till skogen.

– Genom att bygga Gläntan på Frövifors Pappersbruksmuseum får vi in hela kedjan, både den från råvara till produkter och den från dåtid till framtid. Här har vi ju haft industriell verksamhet sedan 1500-talet, då som järnbruk. I slutet av 1800-talet gick vi över till pappersbruk och under 1980-talet var det kartong som gällde. Idag jobbar vi för att bevara pappersbruksmiljön och skapa kopplingar till den industri som finns idag.

Mikael betonar att de också lägger mycket vikt vid att se till att barn och unga som växer upp i regionen ska komma till pappersbruksmuseet.

– Här finns ju både industrihistoria i ett globalt perspektiv och på lokal nivå, kopplat till Frövi som samhälle. Tack vare bruket har orten haft arbete och tillväxte, utifrån de naturtillgångar som finns här.

– Skogs- och pappersindustrin ligger alla oss i Bergslagen väldigt varmt om hjärtat; här ryms vår historia, vår samtid och vår framtid. Det senare mer än någonsin nu när vi satsar alltmer på hållbarhet. Skogen och pappret genomsyrar vår lokala kultur, som resonerar långt utanför vårt närområde. Vår miljö är en central del i det som skapar ett attraktivt Bergslagen, säger Cecilia Jeffner, vd på Bergslagens Sparbank.

Mikael Tiderman och Cecilia Jeffner. Bild: Bergslagens Sparbank

Verklighet tack vare stiftelsen

Gläntan är igång sedan sommaren 2022 och Mikael berättar att anslaget från Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse sett till att det hela kunnat bli verklighet.

– Tack vare Bergslagens Sparbanks ägarstiftelse fick vi in medel att göra detta fullt ut. Pandemin har ju slagit väldigt hårt mot kultursektorn och med deras stöd har vi kunnat jobba vidare med vår vision och utvecklats. – Det är ju fantastiskt, avrundar museichef Mikael Tiderman.

Kultur | Frövifors
Örebronyheter

Källa Bergslagens Sparbank

You must be logged in to post a comment Login