Glapp i huvudsäkringen kan vara en dödsfälla

Av på 5 februari, 2019

När det är som kallast ute ökar risken för bränder. Vintermånaderna är värst, och när man tittar på just bränder i villor är elfel och strulande utrustning den vanligaste bakomliggande orsaken. Försäkringsbolaget Ifs skadeinspektör höjer ett varningens finger för glappande huvudsäkring.

Att det är viktigt att hålla koll på tända ljus under årets mörka månader vet de flesta – men faktum är att orsakerna bakom merparten av bostadsbränder är andra. Under de senaste åren har bränder till följd av utrustningsfel seglat upp som det vanligaste skälet till utryckningar från räddningstjänst, enligt siffror från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det rör sig om trasig elektronik, feldragna kablar och glappande kontakter som alstrat värme eller gnistor och startat en brand.

Och det i synnerhet bland villor. Av de 981 utryckningar från räddningstjänst till villabränder som gjordes under 2017 stod utrustningsfel bakom en fjärdedel av utryckningarna.

Mats Larsson, skadeinspektör på If, menar att detta kan vara värt att tänka på, i synnerhet nu under de kalla vintermånaderna.

På vintern har vi många apparater igång – vi har mer belysning och brassar på med värmen – och använder mycket el, och vid den höga belastningen finns större risk för elbränder, säger han.

Att det är bra att dra ut kontakter när man reser bort, känner många till. Men något annat som skulle kunna ta ned brandriskerna i många hem, tror Mats Larsson, är om man höll ett öga på dragningarna inne i elcentralen.

– Om allt inte sitter tätt och kontakterna glappar blir det lätt varmgång inne i elcentralen, särskilt nu när den går på högvarv på grund av kylan. Värmen byggs upp successivt, och om det inte upptäcks i tid kan det efter ett tag resultera i brand. En glappande huvudsäkring kan vara en dödsfälla.

Bäst är att kontrollera dragningarna regelbundet. Om man lägger märke till att det kommer ljud från elanläggningen bör man direkt tillkalla elektriker.

Fungerande brandvarnare?
Det kanske bästa sättet att minska risken för brand är annars att ha en fungerande brandvarnare.

Enligt en undersökning med 3518 respondenter gjord på uppdrag av If uppger var tionde person (11 %) att de i princip aldrig byter batteriet i sin brandvarnare. De flesta förlitar sig i stället på att brandvarnarens eget signalsystem ska ge alarm om när det är dags för batteribyte:

– En brandvarnare utan batteri är som att inte ha någon brandvarnare alls, och bäst är förstås att ha någon form av rutin för att kontrollera apparatens skick. När det gäller just villor kan det också vara bra att ha en brandsläckare och kanske också en brandstege, åtminstone om man har sovrum på andra våningen, säger Mats Larsson.

De fem vanligaste kända orsakerna till villabränder:

Totalt: 981

 1. Fel i utrustning: 246 – 25 %
 2. Värmeöverföring: 59 – 6%
 3. Spis: 46 – 5%
 4. Avsiktlig brand, 36 – 4%
 5. Rökning: 22 – 2%

Annan: 74 – 8%

Okänd: 438 – 45%´

Källa: MSB, 2017

Undersökning:
”Hur ofta byter du batteri i din brandvarnare?”

 • – Oftare än en gång per år – 2%
 • – En gång per år – 15 %
 • – En gång vartannat år – 8 %
 • – Var tionde år – 2 %
 • – Mer sällan – 4 %
 • – Aldrig – 5 %
 • – När batteriet piper att det är slut – 64 %

Regionalt
Örebronyheter

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober–22 oktober 2018 har sammanlagt 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in